ނައިބު ރައީސާއި ފެނަކަ އެމްޑީ ފުވައްމުލައްސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

  advertisement

  ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު މުހައްމަދު ސައީދު ފުވައްމުލައްސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ.

  އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ މި ޒިޔާރަތުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ވެސް ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ

  މި މަޝްރޫޢު އާގުޅިގެން ފެނަކަ އެމްޑީ ސައީދު ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމަން ފެނަކައިން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

  ފުވައްމުލައްސިޓީއަށް ކުރައްވާފައިވާ މި ޒިޔާރަތުގައި މި މަޝްރޫއުއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލާ ވެސް ސައީދު ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

  ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ފެނަކަ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގަ އެވެ. ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ހަވާލުކުރި އެ މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 43.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

  އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމުމަކާ ގާތަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ފަހުގެ ދެ ޓެސްޓުވެސް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ދެއްކި މީހާގެ، ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އޭނާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ...

  ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން އިތުރު 9 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 9 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖެއިން މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ...

  ރުއްގަހުގެ ވެރި ފަރާތްތައް ހޯދަން ޢިއުލާނުކޮށްފި

  މީދޫގައި ހެދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ “މިއުޒިއަމް”(ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރު) އޭ ކިޔާތަނުގެ ބިމުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމަށް 11 ...

  ކޯވިޑް-19: މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރަލައިޒޭޝަން ގޭޓްތައް ބަހައްޓައިފި

  މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ވަންނަ މީހުން ސްކޭންކޮށް، ވައިރަސްތަކާއި ޖަރާސީމުތައް ނައްތާލާ ސްޓެރަލައިޒޭޝަން ގޭޓުތައް މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ހަރުކޮށްފިއެވެ. ...

  ހިތަދޫއާއި ފޭދޫ ގަދަ ހިފުމަކަށް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ...

  ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަންކުރައްވައިފި

  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ.ފިނިފަރު، ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަލީ ޚާލިދަކީ ...