ނިއުލައިން ބޯޓްގެ ފަޅުވެރީންގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

  ހުޅުދޫ ނިއުލައިން ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވެއްޖެވެ.

  ނިއުލައިން ބޯޓު މިދިޔަމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މާލެން ފުރައިގެން ހުޅުދުއަށް  އައިސްފައި ވަނީ 20  އޭޕްރީލް 2020 ވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ބޯޓު ރަށަށް އައުމާއެކު ބޯޓުގެ 11 ފަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން 10  ފަޅުވެރީންނާއިއެކު ބޯޓު ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައެވެ. މިބޯޓްގެ އަނެއް ފަޅުވެރިޔާ އެކަހެރި ކުރެވިފައިވަނީ އޭނާގެ ގޭގައެވެ.

  މިބޯޓުގެ 11 ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ ބޯޓް މާލެން ފުރިތާ 14 ދުވަސް 30 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއިގުޅިގެން ބޯޓް އެކަހެރިކޮށްފައިވާ އެކަހެރިކުރުމުން ދޫކޮށްލުމަށް  ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން 30 އެޕްރީލް 2020 ވަނަދުވަހު ހަވީރު ބޯޓަށް ގޮސް ބޯޓްގެ ފަޅުވެރީން ބަލާ ޗެކްކުރުމުން ދެފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން ހުމުގެ އަސަރު ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެކަން އެޗްޕީއަށް ރިޕޯޓްކޮށް އެޗްޕީއޭގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

  މީގެ އިތުރަށް އައްޑުއަތޮޅުން 30 އެޕްރީލް 2020 ގައި ނެގުނު އެހެން ސާމްޕަލްތައްވެސްވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެ.  އެއީ އެމްއެންޑީއެފްގެ 5 މީހެއްގެ ސާމްޕަލްގެ އިތުރުން ރިސޯޓަކުން އައި މީހަކާއި، ކޭސް 21 އާއި ގުޅޭ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއްގެ ތިންވަނަ ސާމްޕަލްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަނީ ދާއިރާތަކަށް ވަކިން

  މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާނީ 7 ދާއިރާއަކަށް ވަކިވަކިން ކަމަށް ބިލުގައި ހިމަނައިފި އެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި ...

  މީދޫ – މަރަދޫފޭދޫ – އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމަކާއި، މީދޫ ޒުވާނުންގެ ވޮލީޓީމަކާއި، ދެމެދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ...

  ފެން މީޓަރުން ނަގަމުން އަންނަ 30 ރުފިޔާ ކަނޑާލަނީ: ފެނަކަ

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންއަންނަ ގޭގެ އަށް ގުޅާފައިވާ ފެން މީޓަރަށް މަހުންމަހަށް ނަގަމުން އަންނަ  30 ...

  ފެނަކައިގެ އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންސް ލިމިޓެޑުން އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ...

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ...

  ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ހަތް ޑޮކްޓަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން އެކަހެރިކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ...