ނޭމާ 7 މެޗަށް އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް 10 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ

  ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާއި ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރިކަމަށް ބުނެ ނޭމާ އަލްވާރޯގެ ގަޔަށް އަތްލާ ހަމަލާ ދީފައިވާތީ ނޭމާއަށް 7 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނަކާއި ނޭމާއާއި ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރުމުގެ ކުށުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒްއަށް 10 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ކުޅިވަރު ދިރާސާ ކުރާ ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

  ޕީއެސްޖީއާއި މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ނޭމާއަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑަކާއެކު ރަތް ކާޑު ދެއްކީ ވީއޭއާރ ރިވިޔު އިން ނޭމާ ގޮންޒަލޭޒްގެ ގައިގާ ޖެހިކަމަށް ފެނުމުންނެވެ. ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުން ދަނޑުން ފައިބަމުން ވެސް ނޭމާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި މެޗަށް ފަހުގައި ވެސް ގޮންޒަލޭޒް އޭނާއާ ނަސްލީގޮތުން ދިމާކުރި ކަމަށާއި، އެކަން ރެފްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުން ވެސް ރެފްރީ އެކަމާ އަޅާނުލިކަމަށް ބުނެ ނޭމާ ވަނީ ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

  މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ނޭމާ އާއި ގޮންޒަލޭޒްއަށް އަންނާނެ އަދަބެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން އަދި އިތުރު އަދަބެއް ދޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެސް ކަށަވަރު ވާނީ ފްރާންސްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ ގަވާނިންގ ބޮޑީ (އެލްއެފްޕީ) އިން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމުންނެވެ.

  ފްރާންސްގެ ނޫހެއްކަމުގައިވާ އާރއެމްސީ ސްޕޯޓްސސް އާ ހަވާލާދީ ޑެއިލީ މެއިލްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެލްއެފްޕީގެ ގަވާޢިދު ބުނާގޮތުން ނޭމާގެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 7 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ދެވިދާނެއެވެ. އަދި  މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒްއަށް 10 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ވެސް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ

  ޕީއެސްޖީ އަތުން މާސެއިލް މޮޅުވި މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި މެޗު ހޫނުވެ ހަމަނުޖެހުން ހިނގާ 05 ކުޅުންތެރިންނަށް ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުންވަނީ  ފޮނުވާލާފައެވެ. އަދި މުޅި މިމެޗުގައި 12 ރީނދޫ ކާޑު ވެސް ދެއްކިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

  ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗު
  ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗު
  ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗު
  ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗު

  މަސްދަރު: ދުވަސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  “ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރ”ގެ އެއްވަނަ އަލްޙާފިޡް ނާދިހް ޢަބްދުލްޙަމީދު ހޯދައިފި

  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ޤުރްއާން މުބާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރގެ ފަޙްރުވެރި އެއްވަނަ ...

  12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ...

  އިންތިޚާބީ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން ހަވީރު 5 ޖަހާއިރު

  އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް، މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ބާއްވާ ޚާއްޞަ ...

  އައްޑޫސިޓީން އަލަށް ނެގުނު 339 ސާމްޕަލް ތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވޭ

  އައްޑޫ ސިޓީން އަލަށް ނެގުނު 339 ސާމްޕަލްތަލުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވާކަމަށް  އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ސްރީލަންކަންގެ “މީލް ޕްރީ-އޯޑަރ”

  އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ބޭނުން ...

  ކޮވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

  އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވަނީ ...