ނޭމާ ނުލިބިދެކަމަށް ބަލައި ސަންޗޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސާއިން ފަށައިފި

  ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުންއަންނަ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ނުލިބިއްޖެނަމަ ބްރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޓަށް ކުޅެމުންއަންނަ އިންގްލެންޑް ސަންޗޯ ގަތުމަށް ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

  ސަންޗޯއަކީ އިންގްލޭންޑް ގައުމީ ޓީމްގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގިނަ ޓީމް ތަކުން ބޭނުން ވެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މި ސީޒަންގައި އޭނާ ވަނީ ކުޅުނު 27 މެޗްގައި 8 ގޯލްޖަހައި 13 އެސިސްޓް ކޮށްދީފައެވެ. ސަންޗޯ ޑޯޓްމަންޓްއަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 8 މިލިއަން ޕައުންޑް އަށް 2017 އޮގަސްޓް މަހުއެވެ.

  ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޖެހިޖެހިގެން 2 ވަނަ ސީޒަނެއްގައިވެސް ނޭމާ ނުލިބިދާނެކަމަށް ބާސެލޯނާއިން މިހާރުވަނީ ބަލަންފަށާފައެވެ. އެއީ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރީންގެ އަގުތައް ކުރީން ހީކުރިވަރަށްވުރެ މަތިވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެން ފެށުމުންނެވެ.

  މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޑެޓުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިގިރޭސި ފޯވާޑް ސަންޗޯ ވިއްކަން ޑޯޓްމަންޓުން ކިޔަނީ 130 މިލިއަން ޕައުންޑެވެ. ނަމަވެސް މިއަގު ކުޑަކުރުވުމަށް ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އިތުރު ކުޅުންތެރީން ދިނުމަށް ވިސްނަން ފަށާފައެވެ.

  ނޭމާގަތުމަށް ބާސެލޯނާއިން މަދުވެގެން 180 މިލިއަން ޕައުންޑް ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އިގުތިސާދީގޮތުން މިއީ މިވަގުތު އެކުލަބަށް ކުޅަދާނަކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އަންނަނީ ލަފާ ކުރަމުންނެވެ. އެއީ އިންޓަމިލާނުގެ ފޯވާޑް މާޓިނެންސް ގަތުމަށްވެސް ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީއާއި މާޓިނެންސް ގަތުމަށް މަދުވެގެން 111 މިލިއަން ޔޫރޯ ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.  އޭނާ ގަތުމަށް ބާސެލޯނާއިން މަސައްކަތްކުރާތީވެ މިލާނުގެ ކޮންޓެކްޓް އާނުކުރަން މާޓނެންސް ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް ސްޕެއިންގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ތޮއްޑޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ކުޑަ ކުއްޖަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އއ. ތޮއްޑޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކުޑަ ކުއްޖަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އުމުރުން ...

  އަލްހާން ފަހްމީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ...

  އައްޑޫ ސިޓީގައި 25 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުވަނީ ހިންގާފައި – މިނިސްޓަރ

  މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ދާއިރާއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި 25 މިލިޔަން ...

  ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ކުޅުންވެސް އަންނަމަހު ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ލަލީގާގެ ކުޅުން އަންނަ ޖޫންމަހު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗް މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ...

  ރޯދަމަސް ފެށެން ވާއިރަށް މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އިލަވަންސް ދޭން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފި

  ރޯދަމަސް ފެށެން ފާއިރަށް ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނިމަށް ...