ނޮރިންމަ ބަލިކޮށް އުސްގަޑަ އިން ކްއާޓާރގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅެވުނު 2 ވަނަ މެޗުގައި މީދޫ ނޮރިންމަ އެފްސީ  2-0 އިން ބަލިކޮށް ހިތަދޫ އެފްސީ އުސްގަޑަ ކްއާޓާރ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

  މުޅި މެޗުގައިވެސް މޮޅަށް ކުޅުނު އެފްސީ އުސްގަޑަ ޓީމުން ލީޑު ނެގީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެޓީމުގެ މުހައްމަދު ރިފާހު ޖަހައިދިން ލަނޑުންނެވެ. މިއީ ކޯނަރެއް ކުރުކޮށް ކުޅެފައި އުސްގަޑުގެ ރިފާހު ހެދި ބާރު ޝޮޓުން ނުކުތް ރިބައުންސްގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. އުސްގަޑަ ޓީމުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުމުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހުމަދު އިބްރާހިމްއެވެ.

  ނޮރިންމައަށް  މި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ މާ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކުރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންވެސް އުސްގަޑަ ޓީމުގެ ގޯލަށް ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

  މި ނަތީޖާއާ އެކު ބީ ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އުސްގަޑަށް 3 މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ލިބިގެން  ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ މިވަގުތާހަމައަށް ލިބިފައިވާއިރު  އެޓީމު ބީ ގްރޫޕުން ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަނަވަސްވެފައެވެ.

  ބީ ގްރޫޕްގައި ދެން ހިމެނޭ ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ފޭދޫ ކަޅަބެންޗާއަށް 3 މެޗުން 2 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު މަރަދޫ ގަބުރު އެފްސީއަށް 3 މެޗުން 5 ޕޮއިންޓްވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި މިގްރޫޕްގައި ދެންހިމެނޭ އަފިރިން ޓީމަށް ދެމެޗުން 4 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު މީދޫ ނޮރިންމަ އެފްސީ ކުޅުނު 3 މެޗުންވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

  މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އުސްގަޑަޓީމްގެ އަހުމަދު އިބްރާހިމްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ...

  އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް ހޯދައިފި

  ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (އެފްއާރުސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނަމުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް ...

  އިތުރުވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހިގޯލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ކުރި ހޯދައިފި

  މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލަކުން ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެޓީމް ބަލިކޮށްފިއެވެ. މިހާރު ...

  ހީނާ އެކެޑެމީ ޓީމްގެ ކޮޅަށް ހުޅުމީދޫ އީޓީއެފްއޭ ޓީމުން 8 ލަނޑު ޖަހައިފި!

  ފޯވާރޑް ރަޔަން ޖެހި ހަތަރު ގޯލާއި ކެޕްޓަން ސަހާފް ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހީނާއެކެޑެމީގެ ...

  ވިޔަފާރި ކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާޠިލްކޮށްފި

  މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން، އެ ސިޓީގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ...

  ކޮވިޑް 19- މިއަދު 67 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިއިރު ބަލިން ރަގަޅުވެފއިވަނީ 16 މީހަކު

  ރާއްޖެ އިން އިތުރު 67 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެ އިތުރު 16 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެއްޖެވެ. ...