ނިޔާވި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ނިޔާވެގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީ އަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

  ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ތަަސްލީމާ އުސްމާން ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން  ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ތިނެއް ޖަހާ އެހާކަށްހާއިރު ނިޔާވެގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމުން  ޕޮޒިޓިވްކަން ހެދި ޓެސްޓު ތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ.

  ނިޔާވެގެން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންދާ މީހުން އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެއެވެ. ތަސްލީމާ ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ކޮވިޑުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި މަރަކީ ކޮވިޑު ޖެހިގެން ނިޔާވި މީހެއްކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާކަމަށް ތަސްލީމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ނިޔާވީ މީހާއަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ހަ މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑު ބަލީގައި ނިޔާވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 10 ދިވެހިންނާއި ފިލިޕީންސްގެ އެކަކު ބަލީގައި ނިޔާވެފައިވެއެވެ.

  ނިޔާވި މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް ތަސްލީމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީކަޕް- ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސްއާއި ބައްދަލުރާނެޓީމަކީ މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމް

  ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީކަޕް  ” ގައި މަރަދޫފޭދޫ ސްޕާކްލްސް ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުން ޖާހަގަ ހޯދާފައިވާ ފޭދޫ ފާހި ...

  ތ. އަތޮޅާ ސ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  ތ. އަތޮޅާ ސ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް، މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން ވައިޓް އެލާޓް ...

  ޝެއިހް ޖައުފަރު ފާއިޒު އަވަހާރަވެއްޖެ

  މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ދެކުނުގެ، ޝައިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޖައުފަރު 65، ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 5 ...

  ދެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި

  ކޮވިޑް 19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބަދަރު ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ހުއްދަ ލިބޭ ...

  10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާތަކެތި ބީއެމްއެލް އިން ހަދިޔާކޮށްފި

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް (ސެން) ކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ...