ނޮޅިވަރަމް އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ހދ. ނޮޅިވަރަމް އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

  ނޮޅިވަރަމް އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެ އިން އެ ރަށަށް ގޮސް ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހެކެވެ. ނޮޅިވަރަމުން އިތުރަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ ނޮޅިވަރަމުން މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހާގެ ބޭބެއެވެ. ދެމީހުން ވެސް ތިބީ މާލެ އިން ރަށަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީން ވެގެންނެވެ. އެމީހުން ރަށަށް ދިޔައީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

  އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުންނާއި އެކު އަދި އިތުރު މީހަކު ވެސް އެ ގޭގައި ހޯމް ކަރަންޓީންވެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ތިން މީހުން ވެސް އުޅުމުން އަންނަނީ ތިން ކޮޓަރީގައި ކަމަށާއި އެ ގޭގައި އިތުރު އެހެން މީހަކު ނޫޅޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

  އެ ރަށުން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ރަށަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން މާލޭޭގައި ރެންޑޮމް ސާމްޕަލްނެގިއެވެ.   އޭނާގެެ ސާމްޕަލް ނަގައި ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާލިބި، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްކަން އެޗްޕީއޭ އިން އެންގީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

  ނޮޅިވަރަމުން ދެމީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިއޮންނަ ގޮތުން އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަކަށް ނުލާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނަކީ ކަރަންޓީންގައި ތިބި މީހުން ކަމަށް ވާތީއެވެ.

  މީގެ ކުރިން ގއ. މާމެންދޫ އަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދިޔަ ބަޔަކުވެސް ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަނިޔާއަށް ފަހު ޔާސީން އެނބުރި ފަރިތަކުރުންތަކަށް

  މީދޫގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާ ޔާސީންގެ ކަކުލު ހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަށް ފަހު އެނބުރި ވޮލީގެ ޓްރެއިނިންގއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ...

  ރަށުން ބޭރުން އަންނަ މީހުން ގޭގައި މަޑުކޮށްދިނުމަށް އެދެން: ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު

  މާލޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރެން ފަށާފައިވާތީ، ރަށުން ބޭރުން ފުރައިގެން ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް  އައިސްފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން، ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ހޮޓްލައިން ...

  އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި

  ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް އެމެރިކާ އިން ހަދިޔާ ކުރާ 25 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ...

  ކޮވިޑް 19 – ކަމަދޫ އިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ބ. ކަމަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު(އެޗްއީއޯސީ)ން ...

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އައްޑޫސިޓީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައިވާގޮތުން މިކަމަށް ...

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އަޙްމަދު ނުޢުމާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަޙްމަދު ނުޢުމާން،  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ...