ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު އެބަގަދަވޭ : ހެލްތު މިނިސްޓަރ

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް19ގެ ޙާލަތު ގޯސްވެ، ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލުގެ އަޑު ގަދަވަމުންދާކަމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  މިނިސްޓަރ އަމީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް އާއްމު ޙާލަތަށް ދިއުމަށް އެދޭނަމަ، އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތާއި ގަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބާ މިންވަރު އިތުރުކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

  އެގޮތުން ކޮންމެހެން މާސްކް އެޅުމާއި، ބޭރަށް ނިކުންނަ ޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭއިރު އެކަކު އަނެއްކަކުގެ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

  ކޯވިޑް ކްލަސްޓަރތައް އިތުރުވުމާއި، އަދި ކްލަސްޓަރތަކާއި ގުޅުން ނެތް ކޭސްތައްވެސް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް ހެލްތް އެމްޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދަނީ ފާހަގަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

  މިނިސްޓަރ ވަނީ ކްލަސްޓަރތައް ކުޑަކުރުމަށް، މިހާލަތުގައި ބައްދަލުވާ މިހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ކޮންމެހެން ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ބޭރަށް ނުކުމެ ނޫޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މިއަދުއެވެ. މިއަދު އެކަނިވެސް 92 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ބައެއްމެޗްތައް ދައްކާ އައިސްޓީވީ ދިރާގުޓީވީއަށް

  ދިރާގު ޓީވީއިން އައިސްޓީވީގެ ޗެނަލް ތައާރާފް ކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ. ...

  ޝުކުރީ ކަރަންޓީނުވުމަށް ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަރޯ ގާޑިޔާއަކަށް ފޮށިތައް އަރުވައިގެން

  މާލޭގައި ތިބެފައި ކަރަންޓީނު ވުމަށްދާ ރަށަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ...

  މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީ ސަރަހައްދުގައި ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

  މާދަމާއިން ފެށިގެން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މާލެ، ހުޅުމާލެ، އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތައް މައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމާއި، އުޅަނދު ފަހަރު ...

  ކޯވިޑް މެނޭޖް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާމަސައްކަތުން ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެނިގެންދާނެ- އިލްޔާސް ލަބީބު

  ކޯވިޑުގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުން އަރައި ގަތުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން، މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ...

  މަރަދޫފޭދޫ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވޭ ވޮލީމެޗެއް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

  އަޟްހާއީދާއި ގުޅުވައިގެން މީދޫ ޓީމަކާއި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދުކުޅެވޭ  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް މިއަދު އޮންނާނެއެވެ. މީދޫ އިޖްތިމާއީ ...

  މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ސީދާ ދިމާވި މީހެއްކަމަށް ...