ޕިންކް ރިބަން ރަން ވޯކް ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ބާއްވައިފި

  ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިސްނަގައިގެން ބީއެމްއެލް އާއި ސިއްހީމަރުކަޒު ގުޅިގެން ބޭއްވި “ޕިންކް ރިބަން ރަން ވޯކް” ހޮނިހިރު ދުވަހު  ހަވީރު ( 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 )  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗް ކުރިމަތިން ފަށައިގެން  ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ޕިންކް ރިބަން ރަން ވޯކް” ގައި ކެންސަރާއި ބެހޭ ތަފާތު މައުލޫމާތުތަކާއި ޚާއްސަކޮށް ބްރެސްޓް ކެންސަރާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުގެ އިތުރަށް  ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ކުރިވެދިނާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި އަދިވެސް ސިއްޙީ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުންވަނީ އޮޅުންފިލުވާދެއްވާފައެވެ.

  ދުނިޔޭގައި އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް އޮކްޓޯބަރ މަހު، ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބީއެމްއެލް އިން  ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. މިގޮތުން މުޅި އޮކްޓޯބަރުމަހަށް ދެމިގެންދާ ގޮތަށް އުރަމަތީ ކެންސަރަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަމުން ގެންދާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ޕިންކް ރިބަން ރަން ވޯކް އަކީ މި މަހުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތެވެ.

  ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިހަރަކާތް ފައްޓަވައި ދެއްވަމުން މިހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދު އޮޅުން ފިލުއްވައިދެއްވުމުގެ އިތުރަށް މިހަރަކާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ ޝަޒުލީނު ވަނީ ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

  ޕިންކް ރިބަން ރަން ވޯކް ގެ ތެރެއިން ނެގިފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

  [Best_Wordpress_Gallery id=”58″ gal_title=”ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ރަން ވޯކް”]

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫދާއިރާއާއި މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ ވަކިކޮށްދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

  މީދޫދާއިރާއާއި މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ ދެދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ނުބެލޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ...

  މާލެ ސަރަހައްދުން ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެކަހެރިވާން އަންގައިފި

  މާލެ ސަރަހައްދުން މިފަހުން އެކި ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކަހެރިވާން ...

  ކޮވިޑް 19- މިއަދު 215މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ – އޭގެތެރޭގައި 149 ދިވެހީން

  ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން  ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދުވަހަކަށް މިއަދުވެ، މިއަދު އެކަނިވެސް ކޮވިޑް ...

  އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ޝުއާއު ގެންނަން ފާސްކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހިތަދޫ މެދުވަލު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު ހޮވަން އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ ...

  ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން އަތޮޅުތެރެއަށް، އެދެނީ އުސޫލު ހަރުދަނާކުރަން

  އާ އާންމު ހާލަތުގައި އުޅެންޖެހޭ ، އުސޫލު ބަދަލުކޮށް މާލޭން އަތޮޅުތެރެއަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް މީހުން ފޮނުވަން ފެށުމާއެކު ...

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓައެއްނުލާ – އާސަންދަ

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ...