ޔޫރޯ 2020 : ސްޕޭނާއި ޕޮލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

  advertisement

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ޕޮލެންޑާ ސްޕޭން ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 – 1 ން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މިއީ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި މިދެޓީމު ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

  މެޗު ފެށުނީއްސުރެ ރީތި ޕާސްތަކެއް އުފައްދާ ގިނައިރު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނީ ސްޕޭނުންނެވެ. މުޅި މެޗުގައި ސްޕޭނުންވަނީ ޕޮލެންޑްގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް 5 ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް ޕޮލެންޑަށް ފޮނުވާލެވިފައިވަނީ އެންމެ ދެ ހަމަލާއެވެ. މެޗުގެ 25 ވަަނަ މިނެޓުގައި އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖަހައިދިން ލަނޑާއެކު ސްޕޭނުންވަނީ މެޗުގަައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. ގެރާޑް މޮރީނޯ ދިން ބޯޅައަކުން މޮރާޓާ ޖެހި މިލަނޑު އޮފްސައިޑްކަމަށް ފުރަތަމަ ރެފްރީ ނިންމި ކަމުގައިވިއަސް ވީއޭއާރްގެ އެހީގައި މިލަނޑުވަނީ ދީފައެވެ.

  ސްޕޭނުން ލަނޑުޖެހިތާ ނުވަވަރަކަށް މިނެޓު ފަހުން އެޓީމުގެ މޮރީނޯއަށް ވަނީ ސްޕޭނަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދޭން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް ލިބުނު ހިލޭޖެހުމަކުން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލު ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ. މިހާފުގައި ޕޮލެންޑްގެ ލެވަންޑޮސްކީއަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑުޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. ސްވިޑާސްކީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯޅު ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ނުކުތް ވަގުތު ލެވަންޑޮސްކީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ސްޕޭނުގެ ކީޕަރު އުނައި ސައިމޮންވަނީ ހުސިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

  މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮބާޓް ލެވަންޑޮސްކީވަނީ ޕޮލެންޑަށް ނަތީޖާ ހަމަކޮށްދީފައެވެ. މިލަނޑަކީ ޕޮލެންޑްގެ ޖޮޒްވިއެކް ނަގައިދިން ރީތި ހުރަހެއް ބޮލުން ގޯލަށް ފޮނުވާލާގެން ލެވަންޑޮސްކީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. މެޗުގެ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގައި ލީޑު ނަގައި ކުރި ހޯދަން ސްޕޭނަށްވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ލޮރެންޓޭ ހުރަސްކޮށްލި ބޯޅަ ބޮލުން ގޯލާ ދިމާއަށް ފޮނުވާލީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ފެރާން ޓޮރެސްއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަވަނީ ގޯލަށް ވަންނަ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

  މިމުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުތަކަށް ބަލާލާއިރު ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ 9 ޖަހާއިރު ގުރޫޕް އޭގެ ފަހު މެޗުތައް ކުޅެވޭނެއެވެ. ގުރޫޕް އޭގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ އިޓަލީން ނުކުންނާނީ ވޭލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ސުވިޒަލޭންޑުން ނުކުންނާނީ ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މަރަދޫފޭދޫ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވޭ ވޮލީމެޗެއް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

  އަޟްހާއީދާއި ގުޅުވައިގެން މީދޫ ޓީމަކާއި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދުކުޅެވޭ  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް މިއަދު އޮންނާނެއެވެ. މީދޫ އިޖްތިމާއީ ...

  ކޮވިޑް 19- ރާއްޖޭގެ ހާލަތު : އިތުރު ދިވެއްސަކު ރޭ ދަންވަރު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދެމުން ގެންދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު  ރޭ ދަންވަރު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ...

  އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

  އައްޑޫ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގައުކެޑި ސަރަހައްދުން ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ...

  ގިނަމެޗްތަައްކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމްތައް

  ފޭދޫ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ޓީމްތަކާއި މީދޫގައި ހިންގާ އީޓީއެފް އެކެޑެމީގެ ޓީމްތަކަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކެއް ...

  މީދޫ ގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

  މިރޭ މީދޫ  ގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން  މަރުވެއްޖެ . ތަފްސީލް އަންނަނީ