ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި މޫސާ ބުޝްރީ ހުޅުދޫދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

  advertisement

  އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ސ. ހުޅުދޫ ރަތްވިލާގޭ މޫސާ ބުޝްރީ ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

  މޫސާ ބުޝްރީއަކީ ހުޅުދުއަށް މުހިއްމު އެހާމެ ހިންގުންތެރި ބޭފުޅެކެވެ. ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުން ކައުންސިލަރުކަމުގެ މަގާމަށް މޫސަ ހޮއްވަވައިފިނަމަ މޫސަ ތަސައްވަރު ކުރައްވަނީ ހުޅުދޫގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރަށްޔިތުންނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ހައްގު މިންވަރު ހޯދައިދުނުމަށް މަގުފަހި ވެގެންދާފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށެވެ.

  މީގެ އިތުރަށް  މަޑުޖެހިފައިވާ ހުޅުދޫގެ ތަރައްގީގެ ކަންތައްތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް އަޑު އިއްވަދީ ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްވެސް މޫސާ ބުޝްރީވަނީ  އަޒުމާއެކު ނިންމާފައެވެ.

  ވީމާ ހުޅުދޫ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރަށްޔިތުންގެ ފަރާތުން މޫސާ ބުޝްރީ އެދެނީ 4 އެޕްރީލް  2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވޭ ލޯކަލް  ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި  ހުޅުދޫދާއިރާއަށް މޫސަ ހޮއްވައި ދެއްވުމެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކޯވިޑް19 އަށްފަހު އެ އެއަރލައިނުން ...

  އައްޑޫސިޓީގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

  މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ގިނަވަމުން ދިއުމާއި މިބަލިއަށް ...

  ކޮވިޑްގައި 30 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

  ކޮވިޑް ބަލި ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 30 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެ އިން ...

  ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ- ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

  މާލެ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް މިއަދު ހުޅުވަން ސާރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށާއި، ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ފިޔަވަޅު ...

  މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ- ނިހާނ

  ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުންޏެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ހުއްޓުމަށް މުޅިން އާ ބާބެއް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ...

  އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދީފައިވާ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވޭ – ޝާހިދު

  އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެމްޕީއެލްއިން  100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާ އެމްޕީއެލްއަށް ލިބިފައި ...