ހަތް މަހުގެ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ!

  1. ރާއްޖެއިން ހަތް މަހުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ އެވެ.

  މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އެންމެ ކުޑަކުއްޖާއެވެ. މި ކުއްޖާގެ ކޭސް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިިވަނީ 8 މެއި ގައެވެ.

  އެޗްޕީއޭ އިން އެންމެ ފަހުން ރިޕޯޓް ކުރި ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޑަކުއްޖަކު ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ހިމެނެ އެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިފައިވާ ދިހަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ އަދަދު ވަނީ ދިހައަކަށް އަރާފަ އެވެ.

  ކުޑަކުދިންނަށް މި ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އެހާ ބޮޑުކަމަކަށް ނުދައްކައެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ގައުމުތަކުން މި ބަލީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވީ އެންމެ ހަގު ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ އެންމެ ހަ ހަފުތާ އެވެ.

  ނުވަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ އަށް ބަލާއިރު، މޯޓާލިޓީ ރޭޓް (ބަލި ޖެހޭ ނިސްބަތުން މަރުވާ އަަދަދު) އުޅެނީ0.0016  އިންސައްތައިގައެވެ. މި ބަލީގެ އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑީ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނަށާއި، ތަފާތު އެހެނިހެން ސިއްހީ މައްސަލަތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނައިން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަމިއްލަ ގޮތުން މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ރަޝީދާ ވާދަކުރައްވަނީ

  ރަށްޔިތުންގެ ޚާދިމެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ ރަށްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން އެންމެ ރަގަޅަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ...

  މިއަދު އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 4 މީހުން

  އައްޑޫ ސިޓިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު އައްޑޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިނަމަ، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭނެ: ހޯމް މިނިސްޓަރ

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްގެން ޖަލު ހުކުމުން ބަރީއަވާކަމަށްވާނަމަ، ޖަލުގައި ތިބި ހުރިހާ ގައިދީންނަށް ވެސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ...

  ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ލަފާދީފި

  ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ލަފާދީފި އެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވެންދެން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން ދައުރު ...

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީއިން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް

  ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ބާރުތައް އަނބުރާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. ސިޓީ ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ހުޅުދޫ ...