ރާއްޖެއިން އިތުރު 38 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 38 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 29 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 8 މީހަކާއި ނޭޕާލްގެ މީހެކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 1020 އަށް އަރާފައެވެ.

  މި މަހުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަކީ މި ބަލީގެ ހާލަތު އެންމެ ނުރައްކާވާނެ ދުވަސްތައްކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުންވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި މަސް ނިމޭ ހިސާބުގައި ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ޕީކަށް އަރާ އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު 1500 ވުރެ މައްޗަށް އަރާނެކަމަށް ބަނީ ބެލެވިފައެވެ. އަދި އެއްދުވަހެއްގައި ހޮސްޕިޓްލްގައި 34 މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ޖެހޭއިރު 12 މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ޖެހިދާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

  ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް-19ގެ ބަލި މީހެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ މާރިޗު މަހުގެ 7 ވަނަދުވަހު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުންނެވެ. އޭގެފަހުން ރިސޯޓްތަކުން މި ބަލީގެ މީހުން ފެންނަމުން އައިސް ދިވެއްސެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ބަލި ފެނުނީ މާރިޗުމަހުގެ 27 ވަނަދުވަހުއެވެ. އެއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުމަށްފަހު ރާއްޖެއައި 38 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ.

  ބައިބޯ ކާރޫ ބާރުބޮޑު މާލެއިން މި ބަލީގެ މީހަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ އޭޕްރިލްމަހުގެ 15 ވަނަދުވަހުއެވެ. އެއަށްފަހު މާލެ ތެރޭ މިބަލި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެން ފެށިއެވެ. އަދި ފާއިތުވީ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިބަލީގެ ނުރައްކާ މުޅި ރާއްޖެއަށް މިވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

  މާލެއިން މި ބަލީގެ މީހަކު ފެނުނު ފަހުން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު 179 މީހަކަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވާކަން ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައެވެ. އޭގެފަހުން މި ބަލީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފެންނަ މީހުންގެ އަދަދު އެވެރެޖްކޮށް އުޅެނީ 20 އިން މަތީގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޤާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ – އަދުހަމް ކުށަށް އިއުތިރާފުވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ ގާސިމްގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން މާފު –އަދުހަމް

  4 ޑިސެމަބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަނަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ...

  12 ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހުސަވެފައިވަކަމަށް ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރަ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ނުބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ...

  އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ރަށްޔިތުންނަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

  2014 ވަނަ އަހަރު އޮޕޮޒިޝަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތައް މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައިގެން އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ރޮޒެއިނާއަށް އިތުބާރުކޮށް މީދޫ ...

  މީދޫ ހިތަދޫ– އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ބޮޑުތަފާތަކުން ހިތަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މީދޫޓީމަކާ ހިތަދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ  ފުޓްބޯޅަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޔާސީންގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައި ހުކުރު ދުވަހު ...

  އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރަން އެޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖޭގައި

  ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އެމެރިކާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ...

  ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންނަށް ޝުކުރީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

  ޝުކުރީގެ ކައުންސިލްގެ ދައުރުގައި ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުންނަށް ޝުކުރީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. ...