ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

  ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ ރޭ 10:45 ހާއިރު މަގުމަތީގައި ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދިޔަކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އެމީހާ މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާ ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކުރުމުން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

  މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެމީހާ ވަޒީފާ އަށް ނުނުކުންނަތާ ދެ މަސްވެފައިވާ ކަމަށާ އެއީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ނިޔާވި ބިދޭސީ މީހާއަކީ ހިތުގެ ބަލީގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާގެ ގައިން ކޯވިޑް-19ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައި ނުވާކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމީހާ ދިރިއިޅެމުން ދިޔައީ އިތުރު ބިދޭސީންތަކަކާއެކުކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ކޯވިޑް-19 އަށް މިމީހާ ޕޮޒިޓިވް ވުމާގުޅިގެން މިހާރު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމަށާއި މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާރު 4 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފައިވަކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 5 މީހުން ކޮވިޑް 19 ގައި ނިޔާވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2 ބިދޭސީންނާއި 3 ދިވެހިންނެވެ. 2 ބިދޭސީންނަކީވެސް ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފަސް ފުލުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެޓިވީގެ ”ކޮވިޑް-19” ކަވަރޭޖްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ...

  ބިރުދައްކާ މަރުގެ އިންޒާރު ދިނަސް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަސް ޖެހުމެއް ނެތް: އިލެކްޝަންސް

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ދެމި ތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ...

  މިއަދު އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 4 މީހުން

  އައްޑޫ ސިޓިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު އައްޑޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ށ. ނަރުދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ށ. ނަރުދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. “ސީއެންއެމް” ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިފަހަރު ނަރުދޫއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ...

  އައްޑޫއާއާއި އިންޑިއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ސަފީރާ މަޝްވަރާކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާއެކު އައްޑޫ ...

  ވެމްކޯގެ ބިލްތަކަށް ހައިއެނާޖީ އަދި ފިނި މޯބައިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކެނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމައްޓަކައި ...