ރާޅުން ކަރަންޓް އުފައްދަން ސާވޭއެއް ކުރަނީ

  ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ރާއްޖޭގައި ހާއްސަ ސާވޭއެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ

  advertisement

  ޓެންޑާން ކޮންސަލްޓެންސީން ނަމަކަށް ކިޔާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސާވޭގެ މައުލޫމާތި ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން މާގިރި ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާސިމް ރިޒާ ވިދާޅުވީ ކަނޑުގެ ރާޅުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވޭވް ސްވެލް އެނާޖީއާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

  “ވޭވް އެނާޖީ ޕްރޮޖެކްޓް”ގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ސާވޭ ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވި އެވެ.

  ރިޒާ ވިދާޅުވީ އެ ސާވޭ ކުރާނެ ވަކި އަތޮޅުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިސްކަން ދޭނީ މާލެ އަތޮޅުގެ ކަނޑުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތަކަށް ކަމަށެވެ. ވެ. އަދި އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި ބޭނުން ކުރާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ކަމަށް ވެސް ރިޒާ ވިދާޅުވި އެވެ.

  މިއީ ފީސެބަލް މަސައްކަތެއްތޯ ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރިޒާ ވިދާޅުވި އެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މަސައްކަތް ކުރާނީ ލޮކްޑައުންއަށް ނުގޮސް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން: ރައީސް

  ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އިތުރު ލޮކްޑައުނަކަށް ނުގޮސް ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯކަމަށް  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

  ތަފާތުވާނެ- ތަފާތު ދައްކާނެ- ތަފާތު ފެންނާނެ

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މީދޫ ދާއިރާ ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިންޓީމުގެ ފަރާތުން ...

  ހުޅުމީދޫ ނަން ބޭނުންކުރުން – ޝުކުރީގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން

  އައްޑޫމީދޫގައި ހިގާ ނުރަގަޅު ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ” އޭއޯ ” ނިއުސްގައި ލިޔާއިރު ” ހުޅުމީދޫ ” ގެ ...

  ނަރުދޫ ކޭސް ބޮޑު ކްލަސްޓަރ އަކަށް ވެދާނެ – ޑރ.އަފްޒަލް

  މިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރި އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ...

  އާތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތިތައް ނިއްވާލެވުނު

  މިރޭ 20:30 ން 21:30 އަށް ފާހަގަކުރެވުނު އާތުއަވަރ “ދުނިޔެއަށްޓަކައި އެއްގަޑިއިރު” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި ...

  ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްތައް – ރޮޒެއިނާ

  އަޅުގަޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްދީގެން ވަރަށްބާރަށް އޯލެވެލްއާއި އޭލެވެލްގެ ނަތީޖާ ރަގަޅު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށާ އެހެނަމަވެސް ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ...