ރައީސް ސޯލިހް މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަގާމުން ދުރުކުރަންޖެހޭ – މީކާއީލް

  advertisement

  ކުރީގެ އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރު އަހުމަދު ހިޝާނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް އެނގިތިބެ، ހިޝާންއަށް އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރު  މަގާމާއި ގައުމީ އިނާމުތައް ދީފައިވާ މައްސަލައިގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ އިސްތިއުފާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

  މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ ޖެންޑާގެ އިހުމާލު ބެލުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

  މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މީކާއިލް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ލަދަށް ނަމަވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރައްވާކަމަށެވެ.  މީކާއިލް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ސޯލިހް މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަގާމުން ދުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި އެކަން ނުކުރާނަމަ މަޖިލީހުން މިނިސްޓަރު ޝިދާތާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ފަހަތައް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

  މި މައްސަލާގައި އިތުރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲވެސް ވަނީ މިނިސްޓަރު ސިދާތާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އިވާ ވިދާޅުވީ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަށް މަޤާމުގެ މައްސޫލިޔަތު އަދާނުކުރެވުނު ކަމަށާއި އިހުމާލަކަށް ފަހު އިހުމާލެއް ހިނގަމުން އަންނައިރު، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފި ނަމަ މި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބެލުމަށް ފަހު މަޤާމުން ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަންވެސް ކުރާނެ ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފުލުހުންގެ 85 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

  ދިވެހި ފުލުހުންގެ 85 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި، ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ދިދަ ...

  ހިތަދޫއާއި ފޭދޫ ގަދަ ހިފުމަކަށް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ...

  ކޮންކްރީޓް އެޅުމަކީ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ ހުރަހެއް – ނަޝީދު

  މުޅި މާލެ ފުރާ ކޮންކްރީޓު އެޅުމަކީ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ...

  ވަކިވެގެތުމަށް ބާރުލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން – ހޯމްމިނިސްޓްރީ

  ދިވެހި ދައުލަތް ފޮތިފޮތިކޮށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ވަކިވެގެތުމަށް ބާރު ލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ސަރުކާރުން ޖާގަ ނުދޭނެކަމަށް ހޯމް މިނިންސްޓްރީން ...

  ކޯވިޑް-19 : ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

  އާއްމު ތަންތަނަށް ނުކުމެއުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން ރާއްޖޭގައި މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ. ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ...

  އަފިރިން ބަލިކޮށް ބީ ގްރޫޕުން ގަބުރު ކްއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

  މަރަދޫފޭދޫ އަފިރިން  ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ބީން  ކްއާޓާފައިނަލުން މަރަދޫ ގަބުރު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ ...