ރައީސްގެ ކޮއްކޮ އަހްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަވަހާރަވެއްޖެ

  advertisement

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ކޮއްކޯފުޅު އަހްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އުމުރުފުޅުން 55 އަހަރުގައި އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަވަހާރަވީ ފަރުވާއަށްވަޑައިގެން ދުބާއީގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ

  ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޢާއިލާގައި ދައުލަތުގެ އެކި ޢިދާރާތަކުގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އާދާކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާއި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ހާފިޒުންވެސް ހިމެނޭހެން ޖުމަލް 12 ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ. ހާފިޒުންގެ ގޮތުގައި 3 ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ.

  ރައީސްގެ އާއިލާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 ހާފިޒުންނަކީވެސް ލޯފަން ބޭފުޅުންނެވެ. އެ ތިން ބޭފުޅުންނަކީ މޫސާ މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަބްދުﷲ ޝާޒްލީއާއި ހުސެއިން ޝަޔާޒެވެ. އަވަހާރެވި އަހްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ ހާފިޒުކަމުގެ ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިމާވި ސިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ވަކި ހިސާބަކުން ވަނީ ކިޔެވުން މަޑުޖައްސާލާފައެވެ. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީވެސް ލޯފަން ބޭފުޅެކެވެ.

  ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިލީ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ކެންސަރު ޖެހިވަޑާއިގެންފައިވާކަން އެނގުނީ ދާދިފަހުންކަމަށާއި ދުބާއީގައި ހުންނެވީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދެއްވުމަށްކަމަށެވެ. އަދި އަވަހާރަވީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުއްލިއަކަށްކަމަށްވެސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އައިލީ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

  އާއިލީ ބައެއް ބޭފުޅުން އަޙްމަދުގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތުމަށް މިއަދު ދުބާއި ވަޑާއިގަތުމަށް ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްވެސް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

  މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ ...

  މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...

  ސިފައިންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ

  ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންގެ ފަސް މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ...

  ވޯލްޑިވްސް ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ގައުމީ ސެޓަރު މުހައްމަދު ރަނޭޝް ހޮވިއްޖެއެ

  ވޯލްޑިވްސް ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ގައުމީ ސެޓަރު މުހައްމަދު ރަނޭޝް ހޮވިއްޖެއެވެ. މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ވީއޭއެމްގެ ...

  ދޭހަ އުނގެނެން ފެށި ދަތުރު

  ޖާހިލު އަތްއަތް މަތީން ހިލެމުން އައި ލިއުމެއް އަތަށް އެރިއެވެ. ސްކޫލު ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ހިއްސާކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން ...

  އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދީގެން ކޮވިޝީލްޑްގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ

  ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ ޑޯޒް ނުޖެހިތިބި ފަރާތްތަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދީގެން ...