” ރަށްވެހި ފަތިސް ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހުޅުދޫގައިވެސް ފަށައިފި

  advertisement

  އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ބޭނުން ކުރާ ސްލޯގަން “ރަށްވެހި ފަތިސް” މިނަމުގައި އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް މިއަދު ހެނދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

  މިގޮތުން މިހަރަކާތް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައިވެސް މިއަދު ހެނދުވަނީ ފަށާފައެވެ. ހުޅުދޫގައި ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް މިއަދު ހެނދު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

  ” ރަށްވެހި ފަތިސް ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހުޅުދޫގައިވެސް ފަށައިފި

  އިލްޔާސް ލަބީބުގެ އިތުރުން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ފައިޒްއާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ދުސޫމާއާއި މިރުފާގެ އިތުރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ” ރަށްވެހި ފަތިސް ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހުޅުދޫގައިވެސް ފަށައިފި

  އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޮޑު ތަނުން ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށެވެ.  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ޖެހޭ މުހިންމު މަގްސަދުތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ” ރަށްވެހި ފަތިސް ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހުޅުދޫގައިވެސް ފަށައިފި

  އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ދާދި ފަހުން ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތަކެއް ދީފައި ހުރުމުން ސަރުކާރުން ހިންގަން ޖެހޭ މަޝްރޫއުތަކަށް ކައުންސިލްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

  ” ރަށްވެހި ފަތިސް ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހުޅުދޫގައިވެސް ފަށައިފި

  ” ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާ ތަންފީޒު ކުރާނެ ބަޔަކު ކައުންސިލްތަކުގައި ތިބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.  ވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލު ކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން މިކަމަށް ބަރާބަރަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް،” ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ބައިވެރިވި މި ހަރަކާތުގައި ނޫސްވެރީންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން  ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 30 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  އައްޑޫސިޓީއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 18 އަހަރުން ...

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް 19 ގެ ހާލަތު: : 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އުވީސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި  ...

  ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު ދިނީ މޮހަނަށް އޮޑި ދޭ އުސޫލުން – ފުވައްމުލަކު މޭޔަރ

  ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު ސަރުކާރުން ދިނީ މޮހަނަށް އޮޑި ދޭ އުސޫލުން ކަމަށް ފުވައްމުލަކު މޭޔަރ ފަލާހު ޝަރީފް ...

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަގްލާދޭޝް މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަގްލާދޭޝް މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މި މީހާއާއެކު މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނި ކްލަސްޓާ އަދި ކޯވިޑް ވިލެޖް ކްލަސްޓާ : އެންމެ ބޮޑު ދެ ކްލަސްޓާ

  އިއްޔެއަކީ މިދިޔަ މަހުގެ 15ގައި މާލެއިން ކޯވިޑް-19 ފެނުނު ފަހުން މިހާތަނަށް އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ...