ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑް މައްޗަށް ހަނި މޮޅެއް ހޯދައި ރެއާލްމެޑްރިޑް އެއްވަނައަށް

  advertisement

  ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ލިބިއްޖެވެ.

  ރެއާލްމެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނަ ލިބިފައިވަނީ ރޭ ރެއާލްވަލަޑޮލިޑް އާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެ 21 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. ރެއާލްއާއި އެންމެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާއަށް 21 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 43 ޕޮއިންޓެވެ.

  ރެއާލްވަލަޑޮލިޑްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި ވަލަޑޮލިޑްގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއްކުޅެ މެޑްރިޑުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައިވެއެވެ.  މިގޮތުން ވަލަޑޮލިޑްގެ ކުޅުންތެރީން ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ރެއާލްގެ  ކީޕަރު ކޯޓުއާވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

  ވަލަޑޮލިޑްގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގައި ގޯލެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވި ބޭކާރުވެގެން ގޮސްފައިވަނިކޮށް ރޭގެ މެޗްގައި ރެއާލްމެޑްރިޑުން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗްގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޯނީ ކްރޫސް ނަގައިދިން ކޯނަރެއްގައި ފޮނުވާލި ބޯޅައަކުން  ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރެއާލް ފެނާންޑޭޒް އެވެ.

  ރެއާލްމެޑްރިޑުން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ލީޑު ހޯދިތާ ދެތިން މިނިޓްފަހުން ރެއާލްވަލަޑޮލިޑްއަށް މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމަށް ވަރަށްރަގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ނާކާމިޔާބުވެގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  މެޗްގެ 87 ވަނަ މިނިޓުގައި ރެއާލްވަލަޑޮލިޑްއަށް ލިބުނު ކޯނަރެއްގައި އެޓީމްގެ ގާޑިއޯލާ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް މެޑްރިޑްގެ ގޯލަށް  ވައްދާލި ނަމަވެސް ރެފްރީ ވަނީ އޮފްސައިޑް ކަމަށް ބުނެ އެއީ ލަނޑެއްނޫންކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ފަރާތަކީ މިއަދު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދަރިފުޅު

  މިއަދު މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ފަރާތަކީ ފުރަތަމަ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތުގެ ދަރިފުޅު ކަން ...

  ރޮޒެއިނާގެ ކެމްޕެއިން ބެނާއަކަށް އަނެއްކާވެސް ގެއްލުންދީފި

  އޭޕްރިލް މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ...

  ރޮނާލްޑޯގެ ދެގޯލާއެކު ރެއާލްއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

  މިރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލަވޭސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ...

  ސްރީލަންކާއަށް ރެޑް އެލާޓް ނެރެފި

  މި ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ ސްރީލަންކާއަށް ރެޑް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ލަންކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް ...

  މާމެންދޫއިން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް 19 އަށް  ގއ. މާމެންދޫއިން އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މާމެންދޫން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ...

  ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް ޗިލީ ސެމީއަށް

  ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް، ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުން، ޗިލީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ...