ރުއްގަހުގެ ވެރި ފަރާތްތައް ހޯދަން ޢިއުލާނުކޮށްފި

  އެންމެ ރަގަޅީ “ބޮޓެނިކަލް ގާޑެން”އެއް ހެދުމެވެ. އަދި މިބިން ކުއްރުކާ ދަށި ވަލަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
  advertisement

  މީދޫގައި ހެދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ “މިއުޒިއަމް”(ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރު) އޭ ކިޔާތަނުގެ ބިމުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދުމަށް 11 ޖުލައި 2021 މީދޫ އިދާރި އޮފީހުން ޢިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މި މިއުޒިއަމް އަޅާ ބިމުގެ ބޮޑުމިކަނީ 95،000 އަކަފޫޓެވެ. މީގެ ކުރިންވަނީ ފެނަކައަށްވެސް ކަޅިބިއްފަރާތުން 10،000 އަކަފޫޓޫގެ ބޮޑު ބިމެއް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މި ބިމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ބޮޑު 217 ރުކާއި އެތަކެއް އަހަރުވީ 97 ފުނަ ގަސް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.މި ބިމުގައި 2 ބަނބުކެޔޮގަސް ހުރިކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

  ރަށު އޮފީހުން ކުރި ޢިއުލާނުގައި ވަނީ ތިރީގައި މިވާގޮތަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިއެވެ.

  1 ން 181 އަށް   – ދިވެހިރުއް – 181

  1 ން 67 އަށް     ފުނަ ގަސް   67

  1 ން 2 އަށް      ބަނބުކެޔޮ ގަސް 2

  30 ފޫޓުގެ މަގަށް އަރާގޮތަށް ހުރި

  201 ން 2015 އަށް   ދިވެހި ރުއް  15

  301 ން 310 އަށް    ދިވެހި ރުއް   10

  401 ން 411 އަށް    ދިވެހި ރުއް   11

  201 ން 206 އަށް    ފުނަގަސް     6

   301 ން 313 އަށް   ފުނަ ގަސް    13

  401 ން 411 އަށް    ފުނަ ގަސް     11

  މި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތަކުނެ 28 ޖުލައި 2021 ގެ 2:00 ގެ ކުރިން މީދޫ އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން މިކަން އަންގަންޖެހެއެވެ.

  މިދޫގައި ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރެއް ހެދުމަށް 95،000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ނަގާ ސަރަހައްދަކީ އިހު ޒަމާނުއްސުރެ ކަށްބިމެއްގެ ގޮތުގައި ފާގަހަކުރެވިފައިވާތަނެކެވެ.އަދި މިތަނުގައި ތާރީޚީ އެތައް މަޢުލޫމާތެއް މި ބިން ކެނޑުމާއިއެކު ނިމިގެން ހިގައިދާނެކަމުގެ ބިރުވަނީހީވެފައެވެ.މީގެ އިތުރުން މި ސަރަހައްދުގައި ބައެއް ރައްޔިތުންގެ އޮޅުބިންތައް ހުންނަކަން ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ.

  މިއީ މިހާރު ޢާންމުކޮށް ގެވަޑޮދޭ ބޮޑު މިނަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 50 އަށް ގެވަޑޮ ދެވޭނެވަރުގެ ބިމެކެވެ.އަދި މިވަރުގެ ބިމަކުން ސަރުކާރުގެ މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ވުޒާރާއިން ކުރާނެ ކަމެއް މިނޫހަށް ވަނީ ސާފުނުވެފައެވެ.

  ފުނަ ގަހާއި ދިވެހި ރުއް ހެދި ފޯދުމަށް އެތަކެއް އަހަރެއް ނަގައެވެ.ތަރައްޤީއޭ މިކިޔާ ކޮންމެ ކަމަކާއި އެކު ފެންނަމުން ދަނީ ރަށުގައި ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާ އަދި އެތަކެއް ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން އިންދާ ހައްދާފައިވާ ރުއްގަސް ހައިމާކަކުން ވަދެ މަދު ގަޑިއިރުކޮޅަކުން ސުންނާފަތި ކޮށްލާ މަންޒަރެވެ.

  މީދޫއަކީ ގުދުރަތީ ރީތި “މިއުޒިއަމް”ތަކެއް ހެދިދާނެ ރަށެކެވެ.ކޮންކްރީޓާއި ސިމެންތި ގަލުން ޢިމާރާތެއް ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނޫންތާއެވެ.މީދޫއަކީ 2000 އަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ތާރީޚެއް އޮތް ރަށެކެވެ.ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޤަބުރުސްތާނު އޮތީ މިރަށުގައެވެ.

  ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިފަދަ ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރުތައް ހަދާފައި އެބަހުއްޓެވެ.މިސާލަކަށް ބަލާނަމަ އަރިއަތޮޅު ދެނުކުބުރީ ދަނގެތި ހިމެނެއެވެ.މިތަނުގައި ހަދާފައިވާ ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރު ނުވަތަ މިއުޒިއަމް ހަދާފައި ހުރީ 50 ގެވަޑޮ ދެވޭވަރުގެ ބިމެއްގައެއް ނޫނެވެ.

  މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިތަންތަނުންކުރާ ކަމަކީ ކައިރީގައި ހުންނަ ރިސޯޓުތަކުން ފަތުރުވެރިން ރަށަށް އަންނަ ދުވަސް ދުވަހު ރަށުގެ އިހު ޒަމާނުގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް ތަމްސީލު ކުރަނީއެވެ.ތަނަށް ވަންނަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފީއެއް ދައްކައިގެންނެވެ.މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން ޢާންމުކޮށް ބައިވެރިވަނީ ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ބަލައިގެނެއް ނޫނެވެ.ރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ހެދި ގިނަ ތަންތަން ވަނީ ވީރާނާވެ ހަލާކުވެފައިއެވެ.

  މީދޫއަކީ ގުދުރަތީ ރީތި “މިއުޒިއަމް”ތަކެއް ހެދިދާނެ ރަށެކެވެ.ކޮންކްރީޓާއި ސިމެންތި ގަލުން ޢިމާރާތެއް ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނޫންތާއެވެ.މީދޫއަކީ 2000 އަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ތާރީޚެއް އޮތް ރަށެކެވެ.ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޤަބުރުސްތާނު އޮތީ މިރަށުގައެވެ.

  މި ހިސާބުގައި އެންމެ ރަގަޅީ “ބޮޓެނިކަލް ގާޑެން”އެއް ހެދުމެވެ. އަދި މިބިން ކުއްރުކާ ދަށި ވަލަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަގަޅު ގޮތްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކެބް އެމްވީގެ ހިދުމަތް އައްޑޫސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

  “ކެބް އެމްވީ” ގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.  advertisement ކެބް އެމްވީ ޚިދުމަތަކީ “ފަހި ކެބް” ...

  ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ދާއިރާތަކުގެ މިހާރުގެ ...

  ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ފަހުގެ ދެ ޓެސްޓުވެސް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ދެއްކި މީހާގެ، ފަހުން ހެދި ޓެސްޓުތަކުން އޭނާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ...

  މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންވެސް ޑިގްރީފެންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މުދިމުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިމާމުންވެސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވަން ޖެހޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފި

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފިއެވެ. އެއްއަހަރު ދުވަހުން ނިންމާގޮތައް އެމްޓީސީސީއާއި އިއްޔެ ހަވާލް ކުރެވުނު މީދޫ ބަނދަރުގެ ...

  ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރީގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި އުފުލައިފި ...