ސްކޮޓްލެންޑް އަތުން އިންގްލެންޑަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

  advertisement

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގަޑިން ރޭ ދަންވަރު ކުޅެވުނު މެޗުގައި ވަރުގަދަކަމަށް ބެލެވުނު އިންގުލޭންޑަށް އެ ޤައުމުގެ އަވަށްޓެރި ސްކޮޑު ލޭންޑުއަތުން މޮޅުނުވެވި ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

  ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު މި މެޗު ނިމުނީ ލަނޑެއް ނުޖެހި ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު މި ގްރޫޕުގެ ހަތަރު ޓީމަށްވެސް ދެވަނަބުރުގެ ފުރުސަތު އޮތީ ތަނަވަސް ވެފައެވެ.  އެއީ ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މި ގުރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކް އޮތި ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެވަނައިގައި އިންގްލޭންޑުވެސް އޮތީ ހަމަ މިއަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިން ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނައިގައި ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ސްކޮޓްލޭންޑް އޮތީ އެއް ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މިހެން ކަމާއިއެކު ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަބާރު އޮތްކަމަށް ބުނަންޖެހެއެވެ.

  އަވަށްޓެރި ދެ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މި ދެޤައުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެއް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ވާދަވެރިކަން އޮންނަ ދެ ގައުމެވެ. މި މެޗުގައި ސްކޮޓްލޭންޑުން ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ކުޅުނު އިރު އިންގުލޭންޑުން ބޮޑަށް ބަލާފައިވަނީ އެޓީމުގެ ދެ ފޯވާޑުން ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޭގެ މުޅި މެޗުގައިވެސް ސްކޮޓްލޭންޑުގެ ޑިފެންސް ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ.  އަދި ކައުންޓް އެޓޭކުގައި އެޓީމުން ދިޔައީ އިންގުލޭންޑު ޓީމަށް ބާރުބޮޑު ކުރަމުންނެވެ.

  މި ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި މިމަހުގެ 23 ގައި ސްކޮޓްލޭންޑް ބައްދަލުކުރާނީ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި އަދި ހަމަ އެދުވަހު އިންގްލޭންޑް ޓީމު ބައްދަލުކުރާނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކާއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫ – ހިތަދޫ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެނީ

  މީދޫ 20 އަހަރުން ދަށުގެ  ޓީމަކާއި  ހިތަދޫ  20 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަކާއި  ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ...

  ފަލަސްތީނަށްޓަކައި ކުރާ ދަމު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވަމާ!

  ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އަނިޔާތަކުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުން އެއްކޮށް އެއްވަގުތެއްގައި ދަމު ...

  އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް

  ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫގައި އެޅި އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު އެތަނުގައި ...

  އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ސޯލިހު

  އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު ...

  “ރަސްފަންނު މިކްސްޑް ޔޫސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ތަރައްޤީކުރާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކާއެކު ޢިމާރާތްކުރާ “ރަސްފަންނު މިކްސްޑް ޔޫސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ ...

  ޕޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫގެ ލައިޓް ޕޯލްތައް ހަލާކުވުން

  މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅުގެ މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓްޕޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލައިޓްޕޯލްތަކާއި މީދޫ ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ...