މިނިވަންކަޕް 2019: ސެމީފައިނަލަށް މަލްޓީޖީނިއަސްއާއި ތައްލިހި

  މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ހުޅުދޫ ތައްލިހި ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ސެމީފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހުޅުދޫއޭޓީއާއި ބައްދަލުކޮށް 6 ލަނޑު 3 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

  މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރީހޯދީވެސް އޭޓީންނެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފްނިމުނުއިރުވެސް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކުރިހޯދާފައިއޮތީވެސް އޭޓީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން  މަޓްލިޓީނިއަސްއިންވަނީ ކައިރިކައިރީގައި 4 ލަނޑު ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ 5 -2 އަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. މަލްޓިޖީނިއަސްއިން ފަހުހާފުގައި 4 ލަނޑު ޖެހިފަހުން އޭޓީން އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 5-3 އަށް ބަދަލުކުރިއެވެ.

  އޭޓީން 3 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން މަލްޓިޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްގެ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމާއެކު އެޓީމުގެ 6 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 6- 3 އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިމެޗް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީވެސް 6-3 އިން މަލްޓިޖީނިއަސް މޮޅުވެގެންނެވެ.

  މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މިމެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި މަލްޓިޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްއެވެ.

  އޭޓީއާއި މަލްޓިޖީނިއަސް ބައްދަކުކުރިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ: އަނިލް އިބްރާހިމް

  ރޭ ކުޅެވުނު ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި މަރަދޫ ޒެލޯންއާއި ބައްދަލުކޮށް 10 ލަނޑު 4 ލަނޑުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީފައިނަލުން މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިވެސްވަނީ ޖާގަހޯދާފައެވެ. ބޯކޮށްވެހެންދިޔަ ވިއްސާރައިގެތެރޭގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ތައްލިހިޓީމްގެ ރޮނާއެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން މިރޭ20:15 ގައި ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ރެސޯޓްބޯއިސްއެވެ.

  މިރޭ 21:15 ގައި ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ މިދިޔައަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ތައްލިހިއާއި ގައުމުއެފްސީއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫ – މަރަދޫފޭދޫ – އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމަކާއި، މީދޫ ޒުވާނުންގެ ވޮލީޓީމަކާއި، ދެމެދު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ...

  އިރުޝާދިއްޔާ ލަދުގަންނަވާލާ ހިތަދޫ ސްކޫލްފައިނަލަށް

  ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ އަހުމަދު  ޔާސީން އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާއެކު މަރަދޫ އިރުޝާދިއްޔާގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ލަދުގަންނަވާލާ ވަރުގެ ...

  ފަހަތުން އަރާ ގަންބުރީގެ މައްޗަށް އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅެވުނު 3 ވަނަ މެޗު ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ މީދޫ ...

  އިތުރުވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހިގޯލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ކުރި ހޯދައިފި

  މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލަކުން ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެޓީމް ބަލިކޮށްފިއެވެ. މިހާރު ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މިއަދުގެ މެޗުވެސް ބީރިކަނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނުމެޗް އެފްސީ ...

  އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018

  ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ” އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018 ...