ށ.އަތޮޅުގެ 5 ރަށަކާ ނ. ހޮޅުދޫ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ށ.އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

  އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ ށ.ނަރުދޫ އާއި ށ.ފުނަދޫ އާއި ށ.މިލަންދޫ އާއި ށ.ފީވަށް އަދި ށ.މާއުނގޫދޫ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ނ އަތޮޅު ހޮޅުދޫވެސް ވަނީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށަ ގެނެސްފައެވެ.

  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހޮޅުދޫ ކަރަންޓީނު ކުރީ ނަރުދޫ ބޯޓް (އަމާޒުބޯޓް) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަޅުވެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއެކު އެބޯޓް ހޮޅުދުއަށް ޖައްސާ މުދާބާލާ އަދި އެބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންވެސް ހޮޅުދުއަށް ފޭބުމާއި ގުޅިގެނެންނެވެ.

  ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްތައް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިމިވަނީ ނަރުދޫ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެ ދަތުރު ކުރާ ނަރުދޫ އަމާޒު ބޯޓުގެ ކައްޕި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އެ ބޯޓު ށ.އަތޮޅުން މޮނީޓަރިންގ ގެހާލަތަށް ގެންގޮސްފައިވާ ރަށްތަކަށްގޮސް މުދާ ބާލާފައިވެއެވެ.  . އެ ބޯޓު މާލެއިން ފުރާފައިވަނީ މާޗް 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

  މިއީ މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ މީހާއެވެ. މީގެކުރިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ހއ.އުލިގަމަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ. އެމީހާ އަކީ ވެސް މާލެ ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަފަހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ.

  ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް 137 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، މިއަދު އެކަނި ވެސް ވަނީ 9 މީހަކު މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

  މިދުވަސްކޮޅަކީ މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުތައްވެސް ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް މާލެގޮސްފައި އައިސްގެން އުޅޭ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ އެބޯޓްފަހަރުން ދަތުރުގޮސްފައިވާ މީހުންނާއިމެދު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަންޖެހޭނެކަމަށްފެނެއެވެ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މިބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން ގޮސްފާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

  މާލޭގެ ހާލަތު ބަދަލުވިގޮތުން ރަށްރަށުގެ މީހުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު ފަރުވާ ކުޑަނުކުރައްވާ ރައްކާތެރިކަން އިސްކުރަންޖެހޭ

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ 3 މުވައްޒަފަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބިއްޖެ

  މިއަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ޓީޗާސް އެޕްރިސިއޭޝަން ވީކްގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫ ސްކޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ...

  ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

  ރޮޒެއިނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ރޮޒެއިނާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރަމަރީގައި ރޮޒޭނާއަށް ވޯޓްދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރޮޒޭނާ ޝުކުރު ...

  ސައުދީއަށް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް

  ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 17 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސްކަމަށް އެޤައުމުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިކަން ...

  ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީއާއެކު ރައީސް ޔާމީން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް!

  ފީފާ ވަރލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ އުފުލާލި ފުރަތަމަ ދިވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ފީފާ ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މިރޭ ވަރުގަދަ މެޗްތަކެއް –

  މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  މުބާރާތުގައި މިރޭ ވަރުގަދަމެޗްތަކެއް ކުޅެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ކުޅެވޭ އެންމެ ވަރުގަދަ ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްތައް

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020” މުބާރާތުގެ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ: އެފްއާރުޓީ އަދި ...