ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

  މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

  އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ޝަރަފަވެރިކޮށްދެއްވި މިޖަލްސާގައި ޚާއްސަ މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ  މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިދު އާއި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސުލްޠާންގެ އިތުރަށް ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސަލް ނާޒްނީން އާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިސް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ޝަޒުލީނުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

  ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު މިޖަލްސާގައި ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެސްކޫލަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް  ހަނދާނީ ލިއުން ދެވުނެވެ.

  އަދި މީގެ އިތުރަށް މިޖަލްސާގައި ޝަރީފީ ފްރީސްކޫލަށް މެދުނުކެޑި 25 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި އަދި މިހާރުވެސް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސ. ހިތަދޫ ގޮމަކާސްތޫރިގޭ ފާތުމަތު ފަރުހާދުއަށާ އެސްކޫލްގައި މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ހަނދާނީ ފިލާ ދެވިފައިވެއެވެ.

  އަދި މީގެ އިތުރަށް 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުކެޑުމެއްނެތި މިއަދާއިހަމައަށް ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދަވާ މީދޫ ނަޝޭބް އަލީޝަރީފަށްވެސް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަދާނީ ފިލާ ދެވިފައިވެއެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޒީނާޒުއަށް ލިބިވަޑައިގެންފި

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދިވެހީން ބިނާކުރުމަށާއި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށާ އަދި އެދާއިރާއަށް ދިވެހީން އަހުލުވެރި ...

  ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅުން ވެސް ހުށަހެޅި – ޑރ.ޝަހީމް

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ...

  ކޮވިޑް-19 ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ ޓެސްޓް އައްޑޫއިން މިހާރު ހެދޭނެ : ޝަރަފުއްސާދާތު

  އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު މިހާރު ހެދޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ ...

  ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވެފައިވެފައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދެއްވައިފި

  ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވެފައިވެފައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދެއްވައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން ނެރުނު އަމުރަކާ ގުޅިގެން ...

  ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީ ޓިއުރިންއަށް

  އިޓަލިއަން ލީގު އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާތީވެ ޔުއެންޓާސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗްގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ...

  އިތުރު 3 މީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިއްޔެ ( 20 މެއި 2021 ވަނަދުވަހު) ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...