ޝިޔާންޓޭ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  advertisement

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށް ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމުގެ ޓިކެޓު މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ( ޝިޔާންޓޭ ) ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

  ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ ގޮޑިއަށް  ޕްރައިމަރީގައި ޝިޔާންޓޭއާއި ވާދަކުރެއްވީ މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ.

  މުހައްމަދު ރަޝީދާއި ވާދަކޮށް ޝިޔާންޓޭ އަށް ލިބިލެއްވީ 1696 ވޯޓެވެ. މުހައްމަދު ރަޝީދަށް ލިބިލެއްވީ 1559 ވޯޓެވެ.  އެހެން ކަމުން ޝިޔާންޓޭ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯއްދެވީ 137 ވޯޓްގެ ތަފާތަކުންނެވެ.  .

  ޝިޔާންޓޭއަކީ ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގައި 1 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސްވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މީދޫއާއި ހުޅުދޫ މީހުންނާއި ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުންނާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި އެކުވެރިކަން ބާއްވަމުން ގޮސްފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އަދި މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ބޭއްވުނު ޒުވާނުން ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ޒުވާނުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވަރަށްބޮޑެތި އެހީތަކެއް ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށްވުމާއެކު  ޝިޔާންޓޭއަށް މިލިބުނު ކާމިޔާބީއަށް މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ތިބި ޝިޔާންޓޭގެ ހުރިހާ އެކުވެރިންގެ ފަރާތުންނާއި ވީއޯއެމްގެ ފަރާތުން މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސީދާ ތިންސެޓުން މީދޫޓީމް ބަލިކޮށް ފޭދޫ ފާހި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މިއަދު ހަވީރު މަރަދޫ ފޭދޫގައި ކުޅެވުނު އައިވީ މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ...

  ސިންްދްރެއްލާގެ ހެދުމާއެކު އަނެއްކާވެސް އައިޝްވާރިއާ އެތައް ބައެއްގެ ހިތް އަތުލައިފި

  އުމުރުން މިހާރު 44 އަހަރުވެފައިވާ އައިޝްވާރިއާ ރާއީގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކަދައްކާލަން އެބަޖެހެއެވެ. އަދިވެސް އެ ރީތިކަމާއި ފަރިކަމަށް ބަދަލެއް ...

  ސަރުކާރު ބަންދު ހަފްތާގައި ފެނަކައިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާއަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ހަފްތާއެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބުރާންޗުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. ...

  އެމެރިކާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އުފެއްދުންތައް ތުރުކީން ބޯއިކެޓުކުރަނީ

  އެމެރިކާގައި އުފައްދާ އިލެކްޓްރޯނިކް އުފެއްދުންތައް ބޯއިކޮޓް ކުރަން ތުރުކީން ނިންމައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި އެމެރިކާއިން އުފައްދާ ...

  ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުންވާނެފަދަ ޢަމަލެއް ނުހިންގަން – ކަސްޓަމްސް

  ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބަނގުރާ ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރިސޯޓުތަކުން، އެތަކެތި އަނބުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި، ...

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ރިސެޓް ކުރުން

  މާރިޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖެ މި އޮތީ ފުރަބަންދުކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. ...