ސިފައިންގެ 14 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ( 29-4-2020 ވަނަ ދުވަހު )  14 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

  ރޭ ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑރ.އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ  14 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވްވެ މީގެ ކުރީންވެސް ސިފައިންގެ 6 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ އެމްއެންޑީއެފް ކްލަސްޓާ އަކީ ބޮޑު ކްލަސްޓާ އަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ.

  ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ނިސްބަތްވާ މި 14 ބޭފުޅުންނަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރިންގ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވޯކްޝޮޕްއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ.

  އަދި މިހާރު އެ ވޯކް ޝޮޕް ވަނީ ކަރަންޓީންކޮށްފައެވެ.

  މީގެ ކުރިންވެސް އެމްއެންޑީއެފް ބަޔަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށިން ފެނުނު ހަތަރު މީހުންނާއި އަދި ކޮވިޑް ވިލޭޖުން ފެނުނު ދެ މީހުންނެވެ.

  މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެހި ސިފައިންގެ އަދަދު ވަނީ 20 އަށް އަރާފައެވެ.

  މީގެ ކުރިންވެސް އެމްއެންޑީއެފް ބަޔަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށިން ފެނުނު ހަތަރު މީހުންނާއި އަދި ކޮވިޑް ވިލޭޖުން ފެނުނު ދެ މީހުންނެވެ.

  ދިވެހި ސިފައިން ދަނީ ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 14 ދުވަސް!

  މާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްއަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް، ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން މާލެ ...

  ކޯވިޑް-19 : އެންމެފަހުން ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިން ނުޖަހާ – ޑރ. ޝަހީދު

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒްއެއް ...

  ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ރާއްޖެއަށް ތިންމިލިއަންޔޫރޯގެ ހިލޭ އެހީއެއް ދެއްވައިފި

  ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ރާއްޖެއަށް ތިންމިލިއަން ޔޫރޯގެ ހިލޭ އެހީ އެއް ވެދެއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއްމިލިއަން ޔޫރޯއަކީ ...

  އެކްސިޑެންޓްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުހުއްމާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

  އެކްސިޑެންޓަކާއި ގުޅިގެން މުހައްމަދުދީދީ ހޯދަން ފުލުހުން އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހާމަކޮށްފައިވަނީ  ޓްރެފިކް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ...

  ކޮވިޑް 19 – މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ނެގުނު އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްނުވޭ

  ހުޅުދޫއާއި މީދުން މިއަދު ނެގި އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިނުވާކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ...

  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރާނަން- ރައީސް

  ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ އިނާޔަތް ފަސް ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ...