ސިޔާކަޕްގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ އެފްސީ ދެވަނަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިސްޓީމް

  ސިޔާކަޕް 2019 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަމެޗް ފޭދޫ އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފޭދޫ އެފްސީ މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިންއާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

  ފޭދޫ އެފްސީގެ ކުޅުން ކްލަބް ރިވެރިންނއަށްވުރެ  ވަރުގަދަކަމަށް ދެއްކި މިމެޗްގައި  ފޭދޫ އެފްސީން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ ނާފިއު ( ކަޅޭ ) އެވެ.

  މިމެޗްގެ މޮޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ފޭދޫޓީމްގެ އަލީ ނާފިއުއެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްއާއި ގައުމު ޖޭއާރު ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗެވެ.  މިމެޗު 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމެވެ. މިމެޗްގައި ޕޮލިސް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު އަހުމަދު ހިޝާން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީވެސް އަހުމަދު ހިޝާންއެވެ.

  މިމުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ޓީމުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ގުރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކަކީ ފޭދޫ އެފްސީ، ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން އެފްސީ އަދި މީދޫ އެފްސީ ބާކީ އެވެ. ގުރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ ޓީމްތަކަކީ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް، މީދޫ ގައުމު އެފްސީ އަދި މީދޫ ގައުމު ޖޭއާރްއެވެ.

  ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާ ރަނަރއަޕް ޓީމަކަށް 3000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ  މިމުބާރާތަކީ މީދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށާ މީދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދިހިކޮށް، ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއެކު އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން އާލާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިނިވަންކަޕް 2019 : ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެ

  މިނިވަންކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްމެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ. މެރެތަން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ...

  ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މަރުވެއްޖެ

  ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަފޭ ޑިއުފް ...

  ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން މީދޫ ކަޓުވާލައި ހިތަދޫ ފައިނަލަށް

  އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިތަދޫ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ  މިމުބާރާތުގައި ހިތަދޫޓީމާއި ...

  ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ފައިނަލަށް އަސްރިއްޔާ އާއި ހުޅުދޫ ސްކޫލް

  މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި 2020 ވަނައަހަރު ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ...

  އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް- ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ފައިނަލަށް

  މީދޫގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި  ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް ...

  ނަބާހާ އާއި ޒަޔާންގެ ޕެއާ އަށް ރަން މެޑަލް!

  ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން  ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި ...