ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ދެވަަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ސްވިޑެން ތަނަވަސްކޮށްފި

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްލޮވާކިއާ ބަލިކޮށް ދެވަަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ސްވިޑެން ތަނަވަސްކޮށްފިއެވެ.

  މިރޭ ސްލޮވާކިއާ އާއި ސްވިޑެން ބައްދަލުކުރިމެޗް ސްވިޑެން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

  ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސްވިޑެން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސްޕެއިން އާއި ވާދަކޮށް ކުޅުނުމެޗް އެއްވަރުވެ ލިބިފައިވާ އެއްޕޮއިންޓާއި މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވުމުން ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމްލަ 4 ޕޮއިންޓް ސްވިޑެންއަށް ލިބިފައިވާތީ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމަށް ސްވިޑެން ދެން ބޭނުންވަނީ އެއްޕޮއިންޓެވެ.

  މިރޭގެ މިމެޗުން ސްވިޑެން މޮޅުވުމާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި މިވަގުތު 4 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ސްވިޑެންއެވެ. ދެވަނައިގައި ސްލޮވާކިއާ އޮތީ 3 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި 1 ޕޮއިންޓާއެކު ސްޕެއިން އޮތްއިރު، ގްރޫޕްގެ ފުލުގައި އޮތީ ޕޮލެންޑްއެވެ.

  މިރޭގެ މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ސްވިޑެންއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ 77 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ފޯސްބާގްއެވެ.

  މި ގްރޫޕުގައި މާދަމާ ބައްދަލުކުރާނީ ޕޮލޭންޑާއި ސްޕެއިން އެވެ. އަދި މިގްރޫޕުގައި ސްވިޑެން އާއި ޕޮލޭންޑް ބައްދަލުކުރާމެޗް އޮންނާނީ މިމަހުުގެ 23 ގައެވެ. އަދި ސްލޮވާކިޔާ އާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުުކުރާމެޗް އޮންނާނީވެސް 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މާލެ ސަރަހައްދުން ރެންޑަމް ކޮވިޑް 19 ގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށައިފި

  ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރެންޑަމްކޮށް ސާމްޕަލްތައް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ. ރޭ ...

  ޔޫރޯ 2020: ޕެޓްރިކް ޝިކްގެ ދެ ލަނޑުން ޗެކްރިޕަބްލިކް މޮޅުވެއްޖެ

  ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ  ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޗެކްރިޕަބްލިކް މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ސްކޮޓްލެންޑާއި ...

  މެސީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ

  ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލައޮނަލް މެސީ އެ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ...

  ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

  ސަރުކާރުގެ “ގެދޮރުވެރި ކުރުވުން” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި ...

  ޔޫއެންގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަ އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް ކަރީމާ ބެނޫން މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

  ޔުނައިޓެ ނޭޝަންސް ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަ އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް ކަރީމާ ބެނޫން މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ...

  ކޮވިޑް- 19 – ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕިއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ، މިއަދު ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ...