ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިންޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ސްޕެއިން ޓީމް އައިސޮލޭޝަނަށް

  advertisement

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ
  ބުސްކެޓްސް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު އެޓީމުން އޭނާއި ކޮންޓެކްޓްވި އެންމެން ވަނީ އެކަހެރި ކޮށްފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ބުސްކެޓްސްއާ ކޮންޓެކްޓް ވެގެން ސްޕެއިންޓީމުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިއަކާއި ދެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ އެކަހެރި ކުރެވިފައެވެ.

  އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ( 11 ޖޫން 2021 ވާ ހުކުރުދުވަހު ) ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ސްޕެއިން ކުޅެން ޖެހޭ ފުރަތަމަ މެޗް އޮތީ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު ބުސްކެޓަށް އެމެޗްގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުމިވަނީ ވަރަށް ކުޑަވެފައެވެ.
  ބުސްކެޓް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ސްޕެއިނާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުގައިވަނީ އޭނާވަނީ ކުޅެފައެވެ. އެކަމަކު އެ މެޗު ކުޅުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރިއިރު، ބުސްކެޓްސް ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައެވެ.
  އެކަމަކު އެމެޗަށްފަހު ސްޕެއިންގެ މުޅި ސްކޮޑުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ޓެސްޓްކުރިއިރު، ޕޮޒިޓިވްވީ ބުސްކެޓްސް އެކަނިއެވެ.
  ބުސްކެޓްސް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއެކު ސްޕެއިން ސީނިއަރ ޓީމުގެ މިރޭ ލިތުއޭނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް މިހާރުވަނީ ކެންސަލްކުރެވިފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފެބުރުއަރީ އެކެއް ގައި ހިންގި ކަންކަމަށް މަޢާފުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް – ރައީސް ޔާމީން

  މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ލޯ މަރާފައި މަޢާފުކޮށްދެވެން ...

  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ގެ ރައީސް ކަަމަށް ޝަރީފު

  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައިސް ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ޝަރީފު ހޮވިއްޖެއެވެ. ޝަރީފު ...

  އައްޑޫއަށް ކޮވިޑުގެ ބިރު ބޮޑު، ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންއަށް އެއްބާރުލުމެެއް ނުލިބޭ!

  ހިތަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުހުރި މީހަކު އުސޫލާއި ހިލާފަށް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެފައިވަނިކޮށް އެމީހާ  ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް ...

  ދެކުނުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން އެހީދީފި

  އައްޑޫސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ހުވަދު އަތޮޅު ހިމެނޭ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކުރާ ރީޖިނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު ...

  އުރީދޫން މިފަހަރު ޑިޖިޓަލް މިއުޒިކް ޝޯއެއް!

  ފިތުރު ޢީދަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި އާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިނަށް ޒިޔާރާތްކޮށް، ޢީދު ސާލާން ބަދަލު ކޮށް، އެންމެން ...

  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދޭނަން – ރައީސް

  ސިޓީ ކައުންސިލަތަކަށް ދޫކޮށްލެވެން ހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މި ފެށޭ ހަފްތާތެެރޭ އެ ކައުންސިލަތަކަށް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް ...