ސްޕެނިޝް ލަލީގާ- ބޭނުމީ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ މިކަން ނިންމާލުން- ޒިދާން

  ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި މިރޭ ވިލަރެއާލްއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު އެންމެބޮޑު ވިސްނުމެއް ހުރީ މެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުންކަމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ކޯޗް ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

  މިރޭގެ މެޗާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒިދާން ބުނީ ލީގުގެ ފަހުމެޗަށް އިންތިޒާރުކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށާ ބޭނުމީ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ މިކަން ނިންމާލުންކަމަށެވެ.  ޒިދާން ބުނީ އެހެން މެޗްތަކެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާގެ ޓީމް މިމެޗަށްވެސް ނިކުންނާނީ މޮޅުވާންކަމަށެވެ.

  2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލަލީގާގެ ތަށި ރެއާލްއަށް ހޯދައިދިން ކޯޗް ޒިދާން ބުނީ އަދިވެސް އޭނާއަށް ޗެމްޕިއަންކަމުގެ އިހުސާސް ނުވާކަމަށާ މިރޭ ވިލަރެއާލް ބަލިކުރުމަށްފަހު ކުޅުންތެރީންނާއެކު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމުގެ އުފާ ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

  ލޮކްޑައުނަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ޓީމުއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކާމިޔާބަށް ފެން ބޮވައިގެންފައިކަމަށާ ރެއާލްމެޑްރިޑާއެކު މިވަގުތު ހުރެވޭތީ އުފާކުރާކަމަށެވެ.

  މިރޭގެ މެޗް ރެއާލްމެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ ބާކީ އެއްމެޗާއެކު ލީގުގެ ތަށި މެޑްރިޑަށް ކަށަވަރުވެގެން ދާނެއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

  އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ރައީސާއަކަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ނުސްރާ ، އަދި ނައިބަކަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ނައުމާ

  އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނުސްރަތު ރަޝީދު އަދި ނައިބު ...

  50 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ – ޤައުމީ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް

  ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދޭ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ޢުމުރުން 50 އަހަރާއި 50 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދިނުމަށް ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 22 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް

  އިތުރު ދެމީހަކު މާލެއިން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 11 އަކަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...

  މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު، ބާސެލޯނާއަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

  ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ 5 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ...