ތައިލެންޑްގައި އެކްސިޑެންޓްވި ހުޅުދޫ އަހުމަދު ސައީދު ނިޔާވެއްޖެ

  ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ސ. ހުޅުދޫ ވައިޖެހޭގޭ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ އަހުމަދު ސައީދު  ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

  ބެންކޮކްގެ ރަޖާވިތީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވި އަހުމަދު ސައީދު، މިއަދުގެ އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ވަނީ ތައިލެންޑްގައި ވަޅުލާފަ އެވެ.

  2019 ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބެންކޮކްގެ ގަޑިން ދަންވަރު 3:30 ހާއިރު ހިގި އެކްސިޑެންޓްގައި  ބޮލަށް  ވަރަށްބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ އޭނާ  ނިޔާވީ އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެއްވަމުން ގެންދެވި ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލާފައި ވަނިކޮށްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.  ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލީ އެކްސިޑެންޓްގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ބައެއް ގުނަވަންތައް ފެއިލްވުމުންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  ޑިސެމްބަރުގައި 24 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ  އަހުމަދު ސައީދު އެކްސިޑެންޓްވީ އެރޭ މާލެން ބެންކޮކަށްގޮސް  އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ހިގި ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިގިއިރު  އޭނައާއެކު ކާރުގައި އިން އޭނާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އަށް ވެސް ކުދިކުދި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އަހުމަދު ސައީދުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ސިކުނޑި އާއި ކަނދުރާގެ ދެ އޮޕަރޭޝަން ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ފަހު ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އައި ކަމަށް ވެސް އޭރު އާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކަފާލާތުގެ ދަށުން ސަލްމާން ދޫކޮށްލައިފި

   ފުއްލާ އެއް މަރާލި މައްސަލައެއްގައި ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ  ޖަލު ހުކުމުގެ މައްސަލާގައި ސަލްމާން ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މަންތަރައާއި ޒެފިޔާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި ހުޅުދޫ މަންތަރަ އެފްސީއާއި  އާއި ހިތަދޫ ޒެފިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 31  ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ލޮތަރި އާއި ރިވެރިންގެ ކުރިމަތިލުން- ފައިނަލްމެޗު މިރޭ

  ގައުމު ސްޓްރީޓްގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ބާއްވަމުން އައި  ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ  މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ. ...

  އިގިރޭސިޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެ

  އިގިރޭސިޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެވެ. ލިވަޕޫލްއަށް ޗެމްޕިއަން ލިބުނީ ޗެލްސީ އާއި ވާދަކޮށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިވުމުންނެވެ. ޗެލްސީއަތުން ...

  ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް ރަސްމީކޮށް އަރުވައިފި

  ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރަސްމީކޮށް އަރުވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީނަށް އެރުވީ ...