ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސިއްޙީ އެހިތެރިންގެ ޓީމެއް ހޯޑެއްދުއަށް

  ގދ.ހޯޑެއްދުއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ކޯވިޑް19އަށް ޕޮސިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ސިއްޙީ އެހީތެރިންގެ ޓީމްއެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަތޮޅުތަކުގެ ޓީމްތައް ކޯޑިނޭޓްކުރެއްވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އަބްދުﷲ މައުރޫފް ވިދާޅުވި މި ޓީމަކީ ގދ.ތިނަދޫ އަބަދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން އެރަށަށް ފޮނުވި ޓީމްއެެއްކަމަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހުންނާއި ޓެކްޓިކަލް ބޭފުޅުން ހިމެނެއެެވެ.

  މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ބަލިމީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު ދިނުމާއި، އަދި އެމީހިންނަށް ބޭނުންވާ ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް ޕީޕީއީވެސް އިތުރަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

  ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެރަށުގައި ހޮޓްލައިނެއްވެސްވަނީ މިހާރު ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެންވެސްވަނީ ރަށުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަމަށްް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  ” މީހުން އެއްވެއުޅުން މަދުކުރުމަށް ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އާއްމު އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައްވެސްވަނީ ހުއްޓާލާފައި. އެހެން ނަމަވެސް ކައުންސިލުންވަނީ އާއްމުންނަށް ދަތިނުވެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެގޮތްތައް ހަމަޖައްސާފަ.” މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  މައުރީފް ވިދާޅުވީ ރަށުން ކުއްލިއަކަށް ގިނަ ކޭސްތައް ފެނުމާއި ގުޅިގެން ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ލިބޭނެ ގޮތްތައްވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ.

  ހޯޑެއްދުއިން ޕޮސިޓިވްވި ދެމީހުންނާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު 19މީހަކުވަނީ ޕޮސިޓިވްވެފައެވެ. ރަށް މިހާރު އޮތީ މޮނިޓަރިންގަގައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫސިޓީއަށް އަދިވެސް މޫސުން ގޯސް، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށް  މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިޓް އެލާޓް ...

  ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅުން ވެސް ހުށަހެޅި – ޑރ.ޝަހީމް

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ...

  ކޯވިޑް-19 : މިއަދު އެކަނި މިހާތަނަށް 50 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް މިއަދު އެކަނި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 50ހަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މިހާތަނަށް 191 މީހުން ރާޢްޖެއިން މި ...

  އީސީގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ފަޔާޒު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

  Advertisement އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ފަޔާޒު މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

  ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފި

  ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފި އެވެ. ޖަމިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އުވާލުމާއި ...

  އެމް.އީ.ސީ ބަދަހިކަޕް 2020 ގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

  މީދޫ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން ” އެމް.އީސީ  ބަދަހިކަޕް 2020 ” ގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ...