މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅިފަރާތަކާ- ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

  މީދޫ ޓާފް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ އެމަސައްކަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިގޮތައް ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިދަނޑުގެ ކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ.

  މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލްކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އަދި އަގުގެގޮތުން 3 ވަނާގައި އޮތް ފަރާތާއި ކަމަށާ އަދި އެފަރާތަކީ އެހެންމީހުންންށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށްވެސް ރޮޒެއިނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  ” ދަނޑުގެ ކަންތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރު ސޯލިހާއާއި  އަދި މޭޔަރު ނިޒާރުއާވެސް ވާހަކަ ދައްކައިފިން ، ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ އެބޭފުޅުން ކައުންސިލާއި ހަވާލްވިއިރުވެސް ނިންމާފައި އޮތްކަމަކަށްވާތީ  އެއޮތްގޮތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވީކަމަށް ، ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަން މިހަފްތާގައި  އަލުން ހަދާފައި މިމަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ”

  ރޮޒެއިނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  މީދޫ ކުޅިވަރު އެރީނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ތައްޔާތުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޓާފްގެ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލްކުރުމަށް ނިންމާފައި އޮތީ  ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމެންޓާއި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެ. އަދި މިދަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިލް ލެވެލްކުރުމަށް ނޫރައްދީން އިންވެސްޓްމެންޓުން ވަނީ އެސަރަހައްދަށް ފަސް އުފުލުމުގެ މަސައްކަތްފަށާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ތެރެއިން ދިވެއްސަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލޭން ތެރެއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 5 ...

  އެންމެ މޮޅު އަންހެން 6 ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި މީދޫގެ 2 ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ” ...

  ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލައި އެތުލެޓިކޯ ކުއާޓާއަށް

  ޔުއޭފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި އެވެ. ލިވަޕޫލް ...

  މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

  ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...

  ސައިކަލު ކަހާލައިގެން ވެއްޓި މީދޫ ކައުންސިލަރާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީގެ ދެ ކައުންސިލަރަކު ދުއްވި ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި އެ ދެ ކައުންސިލަރުންނަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ މި ...