އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް މީދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މީދޫ ކޯގަންނު ގްރޫޕާއި ސިއްހީމަރުކަޒާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސފިއެވެ.

  މީދޫ ރާފަޅާ ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށްގެންދެވުނު  މި ހަރަކާތްތަކުގައިވަނީ ސިއްޙަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޢުމުރުން ދުވަސްވުމާގުޅިގެން ކެއިން ބުއިމުގައި އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަމާއި ހެލިފެލިވެއުޅުމާއި ކަސްރަތުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

  އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކު އެމީހުންނަށް އުފާވެރި ވަގުތެއް ދިނުމަށްޓަކައި ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއިބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް  ގެންދުވުނު ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

  އަދި މީގެ އިތުރަށް  މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތް ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމެއްވެސް އިއްޔެވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން   55 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ސިއްޙަތާގުޅޭ ތަފާތު ޓެސްޓްތައްވަނީ ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން ބަރުދަން ބެލުމާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބެލުމާއި ހަކުރު ޓެސްޓް ކުރުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

  ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. އިއްޔެ މީދޫގައި ފާހަގަކުރެވުނު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވާއިވެސް ގުޅިވައިގެންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ގޭބިސީތަކަށް ބަހާ ލެޑް ބޮކިތައް ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ލެޑް ބޮކި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ލެޑްބޮކިތައް ...

  އެމްޑީޕީއަށް ކުރިހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މިތިބީ ތަރުތީބުވެ ސަފުތައް ބަދަހިކޮށްގެން- ފައިޒް

  އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގެން  އެމްޑީޕީއަށް ކުރިހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި މިތިބީ ތަރުތީބުވެ ސަފުތައް ބަދަހިކޮށްގެންކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް ...

  އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީކަޕް- ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސްއާއި ބައްދަލުރާނެޓީމަކީ މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމް

  ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީކަޕް  ” ގައި މަރަދޫފޭދޫ ސްޕާކްލްސް ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުން ޖާހަގަ ހޯދާފައިވާ ފޭދޫ ފާހި ...

  ކޮވިޑް 19 – އެއްއަވަށުން އަނެއް އަވަށަށް ދިއުން މަނާ ؟

  ކޮވިޑް 19 ބަލި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ފެތުރެމުންދާތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި މީދުއާއި ދެމުދު ...

  މިފްކޯ އިން އައްޑޫ އާ ފުވައްމުލަކުގައި އޯޕަންޑޭ ތަކެއް ބާއްވަނީ

  މިފްކޯ އިން އައްޑު އާ ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޯޕަންޑޭ ތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިފްކޯ އިން އައްޑޫ އާ ...

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުވެސް މާސްކު އަޅައިގެން އުޅެން އަންގައިފި

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނިކުންނަމަ މާސްކް އަޅަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...