އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކު ބައެއް ރަށްތަކަށް ބިންހެލުމުގެ އަސަރުކޮށްފި

  advertisement

  ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ރަށްރަށް ރޭ ބިންހެލުމުގެ އަރައިފިއެވެ.

  މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ރޭ އުތުރުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުން ބިންހެލުމުގެ އަސަރުކޮށްގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

  މިރިޕޯޓު ލިބުމާއި ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން ހދ ހަނިމާދޫގައި ހުންނަ މޫސުމާއި ބެހޭ އޮފީހުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ބިންހެލުން މޮނީޓަރ ކުރާ މީޓަރަށް ރޭގެ 1:47 ހާއިރު ބިންގަނޑަށް އެރި ލޮޅުމެއް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

  އެއިދާރާއިން ހާމަކޮށްކޮށްފައިވާގޮތުން މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

  ހއ އަތޮޅާއި ހދ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އެރި ލޮޅުން ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަވެސް ކުރެވުންނެވެ.

  މީގެ ކުރިންވެސް ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށްވެސް މިފަދަ ބިންހެލުމެއްގެ އިހްސާސްވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

  ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް  ބިންހެލުމުގެ  އަސަރުކޮށްފައިވާއިރު  ރާއްޖެ އާއި ކައިރި އެއްވެސް ހިސާބަކަށް ރޭ އެވަގުތުގައި ބިންހެލުމެއް އައިކަމަކަށް، އެމެރިކާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާރވޭގެ ބިންހެލުމާއި ގުޅޭ ރެކޯޑްތަކަކުން ނުދައްކާކަމަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ޔާމީން ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ އުންމީދީ ވަޢުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި

  ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކި މަޝްރޫޢުތައް ފެއްޓެވުމަށާއި، މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް ޚިދުމަތްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ...

  އާތުއަވާ ފާހަގަކުރުން: ދުނިޔެއަށް ޓަކައި މިރޭ އެއް ގަޑި އިރު !

  ދުނިޔެއަށް ޓަކައި އެއްގަނޑި އިރު ނުވަތަ އާންމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ “އާތު އަވާ” މިރޭ 8:30 އިން ...

  އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައިވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ނުހެދުމަށް އަންގައިފި

  މިއަދުގެ ( 18 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ) މަޣުރިބް ނަމާދުން ފެށިގެން 23 އެޕްރީލްވާ ބުރާސްފަތި ...

  ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ފަޚުރެއް – ދުންޔާ

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ފަޚުރެއް ކަމަށް، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ ...

  ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި

  ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ފަތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

  ޝުކުރީ ކަރަންޓީނުވުމަށް ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަރޯ ގާޑިޔާއަކަށް ފޮށިތައް އަރުވައިގެން

  މާލޭގައި ތިބެފައި ކަރަންޓީނު ވުމަށްދާ ރަށަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ...