ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައެއް ނުގަތް

  ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސެއް ދޭން ގޮވާލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

  ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ސިނާއަތުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި ވަޒީފާ ގެއްލި ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު އެތައް ހާސް އާއިލާއެއް ބިކަހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަންކަން މެދުވެރިވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދޯހަޅިކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

  އެހެންކަމުން އެ އާއިލާތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމުގައި ވެސް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހާލަތުން އަރައިގަނެވެންދެން ސަރުކާރުން އިނާޔަތެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ކުއްލި މައްސަލާގައިވެ އެވެ.

  އަދި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ރިބައުންޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރިސޯސަސް މިހާރުން މިހާރަށް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަށާއި އެކަަމަށް ބިއުރޯއެއް އުފެއްދުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

  މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު މަޖިލީހުގައިި ނެގި ވޯޓުގައި، އެ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރަން ނުފެންނަކަމަށް 27 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓުދެއްވައިފަ އެވެ. މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ވޯޓުދެއްވީ އެންމެ މެމްބަރެކެވެ. އެއާއެކު އެ މައްސަލަ ވަނީ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިިފަ އެވެ.

  ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖާބިރު ގަރާރެއް ހުށައަޅުއްވާފައިވާއިރު، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ 5000 ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންނެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރަށަށް ނުދެވި މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުންނަށް ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

  މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު، ލަފާ ފުރުން މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ މާލޭގައި ތާށިިވެފައި ތިބި ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ކޮވިޑް19 – ދަތުރުވެރީންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނި މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެން އުޅޭ ކްރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް19 އަށް ...

  މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނަން – ޝޫޒާ

  ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ހޮއްވަވައިދެއްވައިފިނަމަ މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ...

  ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މަރުވެއްޖެ

  ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަފޭ ޑިއުފް ...

  އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ނޭފަތުކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިނުވާ ވިސްނުމެއް – ރައީސް ނަޝީދު

  އައްޑޫގައި ކޮންސިއުލޭޓެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ނޭފަތުކުރީގައި ތަޅުލެވިފައިނުވާ ވިސްނުމެއް ކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 6 މީހަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 6 މީހަކު އަނެއްކާވެސް ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު ދިވެހިންނާއި، ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާއި، ...