ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުންއައި ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ވިލިއަން ޗެލްސީ ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެ

  ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުންއައި ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ވިލިއަން ޗެލްސީ ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

  އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ވިލިއަމް  އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ޗެލްސީއާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމާއެކު ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އޭނާ  އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ  ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

  ތަފާތު މަގާމުތަކަށް ކުޅުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ވިލިއަމްއަކީ ޗެލްސީގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައިސްފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.   ވިލިއަމް އާސަނަލްއަށް ބަދަލުވުމުން ވިލިއަން އާއެކު އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ލައިން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

  ވިލިއަން އާސެނަލަށް ބަދަލުވިއިރު، އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ޗެލްސީން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ޗެލްސީއަށް ނޫނެކޭބުނެ ވިލިއަން ޗެލްސީ ދޫކޮށް އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވީ އޭނާގަބޫލް ކުރާ ވަރަށްވުރެ  ކުރު މުއްދަތެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް ޗެލްސީން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

  ވިލިއަން ޗެލްސީއާ ގުޅުނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލްގެ ކޮރިންތިއަންސްއިންނެވެ.

  ވިލިއަމް  ޗެލްސީއަށް ކުޅުނު 339 މެޗުގައި 63 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވާއިރު  ވިލިއަމްވަނީ  ޗެލްސީއާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ދެ ފަހަރު، އެފްއޭ ކަޕް އެއް ފަހަރު އަދި ލީގު ކަޕް އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އޭޑީޕީގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީ އިގްތިސާދީ ވަރުގަދަ ހަބަކަށް

  އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭޑީޕީ)ގެ ދަށުން އައްޑޫ ރެކްލެމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުމަށް ނިންމާ، މަޝްރޫއުގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ...

  ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މަޤާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި

  ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ...

  ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޓީ ސްކޭނާއި ހިތުގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

  ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކާޑިއެކް ހިދުމަތާއި ސީޓީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ރޭ ފަށައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހދ ...

  ސައްހަ ޝަރީއަތެއް ހިގާނަމަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާނެ

  ސައްހަ ޝަރީއަތެއް ހިގާނަމަ އެއްވެސް ދައުވާއެއް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ސާބިތު ނުވާނެކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ވެލިދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު ...

  މާދަމާއިން ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް، މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ...

  ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

  ރައީސް ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓްގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުން ...