ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 – އެފްސީ ބަސްޕާކް ބަލިކޮށް އަމީގޯސް ފައިނަލަށް

  9 ލަނޑު 3 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން އެފްސީ ބަސްޕާކް ބަލިކޮށް އެފްސީ އަމީގޯސް ޔޫތު ޗެލެންޖާސް ކަޕް 2020 ގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ

  އިއްޔެ ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް އަމީގޯސް ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 9 ލަނޑުގެ ތެރެއިން 4 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ރަޔަންއެވެ. އެޓީމުގެ އަނެއް 5 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ގުރޫ ދެލަނޑު ، ޑިއު 1 ލަނޑު އަދި ލެވިޗް 1 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއް ލަނޑަކީ ބަސްޕާކުގެ އިންތިއަތުން ބައިކޮޅަށް ވަދެފައިވާ ލަނޑެކެވެ.

  އަމީގޯސްއަށް ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގުރޫ ، ރަޔަން ، ޑިވް އަދި ލިވެޗް

  ބަސްޕާކުން ކާމިޔާބުކުރި 3 ލަނޑުގެ ތެރެއިން އިންތި 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިމްރާނެވެ.

  އިއްޔެ ކުޅެވުނު މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިމެޗްގައި އަމީގޯސްއަށް 4 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ރަޔަންއެވެ.

  ބަސްޕާކަށް ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިންތި އަދި އިމްރާން

  މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ( 30 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. )

  ފައިނަލްމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އަމީގޯސްއާއި އެތުލެޓިކް އެފްސީއެވެ. މިދެޓީމް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 12 ލަނޑު 3 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އަމީގޯސްއެވެ.

  އެހެން ކަމުން ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި މާދަމާގެ ފައިނަލްވެސް އެތުލެޓިކް ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކުރުމަށްފަހު އަމީގޯސްއިން މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ސިޓީން ދުވާލަކު ކޮވިޑަށް 100 ޓެސްޓް ހެދޭނެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރަނީ

  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕީސީއާރް މެޝިން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ލިބުމާއިއެކު އެސިޓީގައި ދުވާލަކު 100 ޓެސްޓު ...

  ނަގިލި ނަގަން ފޭބި މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

  މަސްދޯންޏަކުން މިއަދު ހެނދުނު ނަގިލިނަގަން ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ. ...

  ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ގދ ވާދޫ، ...

  ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފި

  މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ކުޅެވޭ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ...

  ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ އިންޑިއާއި ދެމެދު ހެދި ޑީލްތަކުގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާލަން – އަބްދުއްރަހީމް

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމު ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ އިންޑިއާއި ދެމެދު ހެދި ޑީލްގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާލަންކަމަށް ...

  އަޅުގަޑުގެ ކެތްތެރިކަންވެސް ހިފެހެއްޓޭނީ ވަކި މިންވަރަކަށް- ރައީސް ނަޝީދު

  ކޮވިޑް 19 އާއިގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާއިރު މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާ ...