ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020- ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ކްލަސްޓާ އެފްސީ ސެމީފައިނަލަށް

  ” ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ” ގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗް ކްލަސްޓާ އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އެޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި  މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމެޗް ކްލަސްޓާ އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  އެފްސީ ބަސްޕާކާ ބައްދަލުކޮށް 5 ލަނޑު 2 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

  މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ ކްލަސްޓާ އެފްސީއެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިއަދުގެ މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ޝާފިޒް ( ލޮޓޯ ) އެވެ. ކްލަސްޓާއިން  މިލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ލީޑު ހޯދާފައިވަނިކޮށް އެފްސީ ބަސްޕާކުގެ އިމުރާންވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާމެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެޓީމުންވަނީ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރީން އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މެޗްގެ ނަތީޖާ 2-1 އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނައުފަލެވެ.

  ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނުއިރު 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިވެފައި އޮތުމުން ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން  ކްލަސްޓާއިން ފަށާފައިވަނީ ވަރަށްބޮޑުތަން ރަގަޅުކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން  ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން އެފްސީ ބަސްޕާކްގެ  ގޯލަށް ކްލަސްޓާގެ ކުޅުންތެރީން ގޮސްފައިވަނީ ނުރައްކާ ބޮޑުކުރަމުންނެވެ.

  ކްލަސްޓާގެ ކުޅުންތެރީން ބަސްޕާކްގެ ގޯލަށް ފޮނުވަމުންދިޔަ ބައެއް ބޯޅަތައް އެޓީމުގެ ކީޕަރު ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ލޮޓޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން  ކްލަސްޓާގެ ސާމިތުވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނެވެ.  އަދި  އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން އެޓީމުގެ 3 ވަނަ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށް އިންމަނާ ވަނީ ދެވަނަފަހަރަށް މެޗްގެ ލީޑު ކްލަސްޓާއަށް ހޯދަދީފައެވެ. މިމެޗްގައި ކްލަސްޓާއިން ކާމިޔާބުކުރި 4 ވަނަ ލަނޑަކީ އެޓީމުގެ ޒުވާން  ކުޅުންތެރިޔާ ބާސްޕާކްޓީމުގެ މެދަކާ ހިސާބުން ވަރަށް ބާރަށް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ބަސްޕާކްޓީމުގެ ގޯލްތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލަނޑެކެވެ. އަދި އެޓީމުގެ 4 ވަނަ ލަނޑަކީ މިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ޖަހާފައިވާ އެންމެ ރީތި ލަނޑެވެ. މިލަނޑަކީ  އެޓީމުގެ ރަމްޒީ ޑައިވްކޮށް ބޮލުން ޖަހާ ފޮނުވާލި ބޯޅައަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާ ލަނޑެކެވެ.

  މިމެޗުން ކްލަސްޓާ މޮޅުވުމުން 3 ޓީމް ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި 6 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެޓީމު ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވާއިރު މިގްރޫޕުން 2 ވަނަޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިއަދުގެ މެޗުން ދެރަވި އެފްސީ ބަސްޕާކެވެ. ބަސްޕާކް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ 3 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ.

  ޚަބަރާއި ގުޅޭ ފޮޓޯ: ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރު

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓައި މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްޓައި މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކ. ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ...

  މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 01 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  ދިރާގު ޓީވީން ޔޫއެފްސީގެ މެޗުތައް ލައިވް ކުރަނީ

  ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަލްޓިމެޓް ފައިޓިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫއެފްސީ) ގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވްކުރަން ދިރާގުން ...

  ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ...

  ފެނުގެ އަގާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ހެޔޮކޮށްދޭނަން- ރައީސް ޔާމީން

  ވެރިކަމުގެ ދެންއަންނަ ދައުރެއްގައި ޤައުމީ ފެންކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ޙިއްސާ ސަރުކާރުންގަނެ، ފެނުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ...

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް: ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް ޓަފްސިކް

  އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޓީމް ޓަފްސިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ...